Pytanie: Co powinno składać się na instalację telekomunikacyjną w bloku mieszkalnym

Odpowiedź: Od 2013 roku nowo budowane budynki wielorodzinne należy wyposażyć w instalację telekomunikacyjną. Dostęp do niej mają mieć różne firmy telekomunikacyjne, które mogą świadczyć usługi mieszkańcom.

Jak właściwie chronić się przed łukiem elektrycznym lub iskrzeniem? Jakie środki ochrony zachować?

Odpowiedź: W pracy elektryka możemy niejednokrotnie napotkać problem związany ze zwarciem międzyfazowym itp., co może doprowadzić do powstania tzw. „łuku elektrycznego”. Jest to dość niebezpieczny problem, przy którym należy zachować szczególne środki ostrożności przy próbach naprawienia takiej usterki.

Co powinna zawierać dokumentacja modernizacji instalacji elektrycznej w budynku?

Tytułowe pytanie towarzyszy elektrykom praktycznie za każdym razem, kiedy są proszeni o wykonanie remontu instalacji elektrycznej w danej inwestycji. Poniższa odpowiedź z pewnością pomoże we właściwym przygotowaniu się do rozmów z potencjalnym inwestorem. 

Jak prawidłowo odczytywać litery w nazwach Polskich Norm?

Normalizacja europejska zmienia się dynamicznie, a w ślad za nią zmianom ulegają Polskie Normy. Widać to w ich oznaczeniach, które zdążyły też ewoluować.

Co to jest znak CE? Czy trzeba zwracać na niego uwagę podczas zakupu elementów instalacji?

Znak CE nie potwierdza jakości produktu czy jego bezpieczeństwa lub pochodzenia z Unii Europejskiej. Oznacza, że wyrób spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw unijnych.

Jak prawidłowo wykonać oględziny instalacji elektrycznej w łazience?

Obecność w pomieszczeniu bardzo dobrego przewodnika prądu – wody – to dodatkowe ryzyko dla instalacji i jej użytkowników. Jest związane nie tylko z rażeniem przez wodę, ale również z oddziaływaniem wody na izolację przewodów, która stanowi główny środek podstawowej ochrony przeciwporażeniowej.

W jakim stopniu bezprzewodowe systemy alarmowe są skuteczne? Czy rzeczywiście można im zaufać?

Bezprzewodowość staje się coraz bardziej popularna w systemach sygnalizacji włamania i napadu, które do niedawna były uważane za rozwiązania typowo stacjonarne. Najnowsze rozwiązania bezprzewodowej komunikacji stosowane w systemach alarmowych zapewniają wysoką jakość oraz skuteczność dorównującą systemom przewodowym.

Pytanie: Czy dobór właściwego natężenia światła np. w łazience ma znaczenie

Odpowiedź: Dobór właściwego natężenia światła ma bardzo duże znaczenie. Jest to spowodowane dbałością nie tylko o ładny design konkretnego pomieszczenia, np. łazienki, ale również o wzrok użytkowników, gdyż właściwe naświetlenie chroni przed postępowaniem wad wzroku itp.