Pytanie: Jak rozróżnić dobry osprzęt elektryczny od tego gorszego? Jakim markom warto zaufać na naszym rynku? Czy lepiej kupować w hurtowniach, czy w ogólnodostępnych marketach?

Odpowiedź:Wybór osprzętu elektrycznego jest bardzo szeroki, a asortyment dostępny na rynku wysoce zróżnicowany. Warto zastanowić się, jakie indywidualnie dla nas kwestie są ważne przy wyborze. Pod uwagę bierze się walory estetyczne, atesty bezpieczeństwa i certyfikaty.

Pytanie: Czym jest metoda dwucęgowa w pomiarach elektrycznych? Jak i kiedy ją stosować?

Odpowiedź: Tradycyjna metoda pomiaru uziemień wymaga rozpięcia złącza kontrolnego i użycia pomocniczych sond pomiarowych. W pewnych sytuacjach można zaoszczędzić sporo czasu, stosując metodę dwucęgową do pomiaru rezystancji/impedancji pętli uziemiającej, zamiast wykorzystywać metodę techniczną.

Pytanie: We wcześniejszych numerach przedstawiono zagrożenie ze względu na pole elektromagnetyczne. Jakie środki ochrony przed polem elektromagnetycznym można jeszcze stosować

Odpowiedź: Do ochrony przed polem elektromagnetycznym stosowane są odstępy ochronne oraz ekranowanie, które wykorzystuje się zarówno w środowisku pracy, jak i poza nim.

Pytanie: Jak prawidłowo odczytywać barwę światła z opisu żarówek, świetlówek, itp.? Czy jest jakaś norma, która to reguluje

Odpowiedź: Ważną sprawą jest możliwie maksymalne zbliżenie barwy światła sztucznego do światła słonecznego, a także takie oświetlanie przedmiotów, aby ich barwy nie były zniekształcone. Z tego względu rozpatruje się dwa elementy związane z cechami charakteryzującymi barwę światła.

Pytanie: Jak odczytywać oznaczenia układów sieci? Co oznaczają symbole im przypisane

Odpowiedź: W sieciach i instalacjach elektrycznych wykorzystywane są układy różniące się przede wszystkim zastosowaną ochroną od porażeń. Układy oznaczane są za pomocą symboli literowych.

Pytanie: Czy na budowie można składować materiały w pobliżu linii elektroenergetycznych

Odpowiedź: Odpowiadając na to pytanie trzeba stanowczo powiedzieć, że materiałów budowlanych nie wolno przechowywać w pobliżu linii elektroenergetycznych. Jeżeli jednak zachodzi taka potrzeba, to wówczas trzeba zachować przynajmniej minimalne odległości od tych linii.

Pytanie: W jakim wypadku nad elektrykiem ciąży odpowiedzialność karna?

Odpowiedź: Zdarza się, że protokoły z pomiarów konieczne do odbioru budynków lub z okresowych sprawdzeń są podpisywanie przez osoby uprawnione, które wcale ich nie sprawdzały. To może się wydać, gdy nastąpi wypadek, pożar lub ktoś „doniesie”.

Pytanie: Czym jest oświetlenie dynamiczne i jak pomaga w pracy?

Odpowiedź: Aktywność człowieka zmienia się w ciągu dnia. Natężenie oświetlenia oraz jego barwa powinny być dostosowane do tych zmian. Realizują to tzw. systemy oświetlenia dynamicznego, które zwykle stosowane są w biurach.

Pytanie: Czy ograniczniki przepięć chroniące przed przepięciami atmosferycznymi chronią tak samo instalacje w przypadku wystąpienia przepięć sieciowych?

Odpowiedź: Ograniczniki przepięć chroniące przed przepięciami pochodzenia atmosferycznego nie zapewniają ochrony przed przepięciami o częstotliwości sieciowej.

Pytanie: Co powinno składać się na instalację telekomunikacyjną w bloku mieszkalnym

Odpowiedź: Od 2013 roku nowo budowane budynki wielorodzinne należy wyposażyć w instalację telekomunikacyjną. Dostęp do niej mają mieć różne firmy telekomunikacyjne, które mogą świadczyć usługi mieszkańcom.