Pytanie: Jak rozróżnić dobry osprzęt elektryczny od tego gorszego? Jakim markom warto zaufać na naszym rynku? Czy lepiej kupować w hurtowniach, czy w ogólnodostępnych marketach?

Odpowiedź:Wybór osprzętu elektrycznego jest bardzo szeroki, a asortyment dostępny na rynku wysoce zróżnicowany. Warto zastanowić się, jakie indywidualnie dla nas kwestie są ważne przy wyborze. Pod uwagę bierze się walory estetyczne, atesty bezpieczeństwa i certyfikaty.

Pytanie: Czym jest metoda dwucęgowa w pomiarach elektrycznych? Jak i kiedy ją stosować?

Odpowiedź: Tradycyjna metoda pomiaru uziemień wymaga rozpięcia złącza kontrolnego i użycia pomocniczych sond pomiarowych. W pewnych sytuacjach można zaoszczędzić sporo czasu, stosując metodę dwucęgową do pomiaru rezystancji/impedancji pętli uziemiającej, zamiast wykorzystywać metodę techniczną.

Pytanie: We wcześniejszych numerach przedstawiono zagrożenie ze względu na pole elektromagnetyczne. Jakie środki ochrony przed polem elektromagnetycznym można jeszcze stosować

Odpowiedź: Do ochrony przed polem elektromagnetycznym stosowane są odstępy ochronne oraz ekranowanie, które wykorzystuje się zarówno w środowisku pracy, jak i poza nim.

Pytanie: Jak prawidłowo odczytywać barwę światła z opisu żarówek, świetlówek, itp.? Czy jest jakaś norma, która to reguluje

Odpowiedź: Ważną sprawą jest możliwie maksymalne zbliżenie barwy światła sztucznego do światła słonecznego, a także takie oświetlanie przedmiotów, aby ich barwy nie były zniekształcone. Z tego względu rozpatruje się dwa elementy związane z cechami charakteryzującymi barwę światła.

Pytanie: Jak odczytywać oznaczenia układów sieci? Co oznaczają symbole im przypisane

Odpowiedź: W sieciach i instalacjach elektrycznych wykorzystywane są układy różniące się przede wszystkim zastosowaną ochroną od porażeń. Układy oznaczane są za pomocą symboli literowych.

Pytanie: Czy na budowie można składować materiały w pobliżu linii elektroenergetycznych

Odpowiedź: Odpowiadając na to pytanie trzeba stanowczo powiedzieć, że materiałów budowlanych nie wolno przechowywać w pobliżu linii elektroenergetycznych. Jeżeli jednak zachodzi taka potrzeba, to wówczas trzeba zachować przynajmniej minimalne odległości od tych linii.

Pytanie: W jakim wypadku nad elektrykiem ciąży odpowiedzialność karna?

Odpowiedź: Zdarza się, że protokoły z pomiarów konieczne do odbioru budynków lub z okresowych sprawdzeń są podpisywanie przez osoby uprawnione, które wcale ich nie sprawdzały. To może się wydać, gdy nastąpi wypadek, pożar lub ktoś „doniesie”.

Pytanie: Czym jest oświetlenie dynamiczne i jak pomaga w pracy?

Odpowiedź: Aktywność człowieka zmienia się w ciągu dnia. Natężenie oświetlenia oraz jego barwa powinny być dostosowane do tych zmian. Realizują to tzw. systemy oświetlenia dynamicznego, które zwykle stosowane są w biurach.

Pytanie: Czy ograniczniki przepięć chroniące przed przepięciami atmosferycznymi chronią tak samo instalacje w przypadku wystąpienia przepięć sieciowych?

Odpowiedź: Ograniczniki przepięć chroniące przed przepięciami pochodzenia atmosferycznego nie zapewniają ochrony przed przepięciami o częstotliwości sieciowej.

Pytanie: Czy instalując instalację odgromową na dachu budynku należy zachować jakąś konkretną odległość od innych urządzeń, np.: anteny TV, itp.? Czy normy jakoś konkretnie to narzucają?

Odpowiedź: Często podczas wykonywania urządzenia piorunochronnego nie dostrzega się zagrożenia związanego ze zbytnim zbliżeniem się elementów LPS do innych urządzeń na dachu. Dlatego wykonując tego typu instalację należy dokładnie rozplanować jej rozmieszczenie zgodnie z konkretnymi obliczeniami.