Aktualizacja norm elektrycznych, listopad 2020 r.

Poniższe zestawienie zostało opublikowane na stronie PKN i sporządzone według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Aktualizacja norm elektrycznych, październik 2020 r.

Poniższe zestawienie zostało opublikowane na stronie PKN i sporządzone według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).  Numer normy Tytuł Norma zastąpiła PN-EN IEC 60900:2018-10/AC:2020-09 - wersja angielska Prace pod napięciem -- Narzędzia ręczne do stosowania przy napięciu przemiennym do 1 000 V i napięciu stałym do 1 500 V Nowa norma PN-EN IEC 63078:2020-08 - wersja angielska Instalacje do elektrotermii i obróbki elektromagnetycznej -- Metody badania instalacji do indukcyjnego nagrzewania skrośnego Nowa norma PN-EN IEC 61225:2020-08 - wersja angielska Elektrownie jądrowe -- Systemy oprzyrządowania, sterowania i zasilania w energię elektryczną -- Wymagania dla statycznych nieprzerywalnych systemów zasilania elektrycznego prądem stałym DC i przemiennym AC Nowa norma PN-EN 60754-1:2014-11/A1:2020-09 - wersja angielska Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów -- Część 1: Oznaczanie zawartości halogenowodorów Nowa norma PN-EN IEC 62430:2020-07 - wersja angielska Projektowanie uwzględniające ochronę środowiska (ECD) -- Zasady, wymagania i wytyczne Nowa norma PN-EN IEC 60077-5:2020-07 - wersja angielska Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 5: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące bezpieczników wysokiego napięcia PN-EN 60077-5:2004 - wersja angielska PN-EN 61810-1:2015-09/A1:2020-08 - wersja angielska Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa Nowa norma PN-EN IEC 60947-4-1:2019-05/AC:2020-07 - wersja angielska Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników Nowa norma PN-EN IEC 60947-5-2:2020-08 - wersja angielska Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-2: Aparaty i łączniki sterownicze -- Łączniki zbliżeniowe PN-EN 60947-5-2:2011 - wersja polska PN-EN 60947-5-2:2011/A1:2013-06 - wersja angielska  

Aktualizacja norm elektrycznych, wrzesień 2020 r.

Poniższe zestawienie zostało opublikowane na stronie PKN i sporządzone według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Aktualizacja norm elektrycznych, sierpień 2020 r.

Poniższe zestawienie zostało opublikowane na stronie PKN i sporządzone według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS). 

Aktualizacja norm elektrycznych

Artykuł prezentuje aktualizację norm oraz nowo wprowadzone normy z dziedziny elektryki. Autorem zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny. 

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - wrzesień 2019 r.

Ten artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - sierpień 2019 r.

Ten artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny. 

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - lipiec 2019 r.

Ten artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - czerwiec 2019 r.

Ten artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny. Poniższe zestawienie zostało opublikowane na stronie PKN i sporządzone według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).