Sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych

Jednym z najważniejszych środków ochrony przy uszkodzeniu jest przewód ochronny PE. Dlatego w każdym obiekcie budowlanym podczas odbioru lub w trakcie badań okresowych powinny być mierzone ciągłości wszystkich przewodów ochronnych.

Pompy ciepła – grunt jako dolne źródło ciepła

Jedną z grup pomp ciepła są urządzenia wykorzystujące ciepło zakumulowane w gruncie. Konkretne rozwiązania „dolnego źródła” zależą od wielkości powierzchni gruntu, który jest do dyspozycji. Jeżeli powierzchnia ta jest niewielka, stosuje się układy pionowe. Na większym terenie można zastosować układ poziomy.

Opracowywania sprawozdań z badania rurki ciepła dla zastosowań energii słonecznej

W kolejnym artykule skupimy się na problemie poprawnego opracowywania sprawozdań z badania rurki ciepła dla zastosowań energii słonecznej do wytwarzania ciepła. W pierwszej części zawrzeć należy postanowienia ogólne, do których należą: numer referencyjny rurki ciepła, podmiot lub osobę, przez którą badanie zostało wykonane oraz dane kontaktowe, takie jak adres, telefon, fax oraz datę.

PN-EN-60743:2014 Narzędzia ręczne i nie tylko

Niniejszy artykuł kontynuuje omówienie normy PN-EN-60743:2014 „Prace pod napięciem – Terminologia dotycząca narzędzi, urządzeń i sprzętu” (IEC 60743:2013). Norma ta dotyczy terminologii i ma na celu ustalenie terminów i definicji dla większości narzędzi, urządzeń i sprzętu stosowanych podczas prac pod napięciem. Zawiera też przykładowe ich ilustracje.

EN 81-20:2014 Zderzaki w dźwigach osobowych

Przy kontynuacji omawiania zawartych w dziale 5 zagadnień bezpieczeństwa i środków ochronnych w poszczególnych elementach dźwigów, warto pamiętać, że zawiera zarazem dokończenie omówienia rozdziału 5.7 tegoż dokumentu, a zatem problematyki prowadnic, oraz omawia w całości rozdział 5.8 tej normy, który został poświęcony wielu zagadnieniom dotyczącym zderzaków w dźwigach osobowych itp.

Rozdzielnice przemysłowe – z czego są wykonane i jak odporne na uszkodzenia

Grupa sterownic i rozdzielnic przemysłowych obejmuje przede wszystkim pulpity sterownicze oraz rozdzielnice szafowe. Szafy mogą być wykonane jako wolnostojące lub przyścienne. Ich obudowy, podobnie jak obudowy pulpitów sterowniczych, z reguły wykonywane są ze stali lub z aluminium. Sposób zabezpieczenia przed korozją zależy od warunków, w których rozdzielnica ma być eksploatowana. Duże szafy oraz pulpity w miarę potrzeby dzielone są na odrębne przedziały. Ma to na celu zapewnienie ochrony przed dotykiem części czynnych w sąsiednim bloku funkcjonalnym.

Problemy, błędy i uchybienia spotykane w instalacjach odgromowych

W zewnętrzne urządzenie piorunochronne jest wyposażonych wiele obiektów budowlanych. Musi ono zapewnić bezpieczne odprowadzenie prądu piorunowego dla obiektu, urządzeń w nim zainstalowanych, a także przebywających w nim ludzi. Nie może również stwarzać zagrożenia dla osób przebywających w bliskiej odległości od obiektu.

Obostrzenia dotyczące linii elektroenergetycznych zgodne z PN-E-05100

W tym artykule skupiamy się na obszernej tematyce obostrzeń, które nieodzownie towarzyszą liniom wysokiego napięcia. Zapoznanie się z nimi i stosowanie wspomnianych wskazań zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo osób zajmujących się budową tego typu linii zasilających oraz osób żyjących w ich pobliżu.

Inteligentne liczniki w budynkach mieszkalnych. Czym są, czemu służą, jakie normy lub prawa je regulują

Inteligentne liczniki energii elektrycznej na bieżąco mierzą zużycie energii i kontaktują się z operatorem sieci. Dzięki temu użytkownik płaci za rzeczywiste zużycie energii, a nie prognozowane. Ich zastosowanie jest spójne z dyrektywami europejskimi, które stanowią podstawę prawną do ich stosowania.

Oddziaływanie linii elektroenergetycznych

Linie elektroenergetyczne prowadzone w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, lasów czy użytków rolnych budzą wiele kontrowersji wśród pobliskich mieszkańców lub ekologów. Czy rzeczywiście te obawy są uzasadnione? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, warto dowiedzieć się, jak taka linia działa, co emituje, a także czy oddziałuje to w jakiś sposób na środowisko zewnętrzne.