WYDANIE ONLINE

Niniejszy artykuł kontynuuje omówienie normy PN-EN-60743:2014 „Prace pod napięciem – Terminologia dotycząca narzędzi, urządzeń i sprzętu” (IEC 60743:2013).  Norma ta dotyczy terminologii i ma na celu ustalenie terminów i definicji dla większości narzędzi, urządzeń i sprzętu stosowanych podczas prac pod napięciem. Zawiera też przykładowe ich ilustracje.

czytaj więcej »

W najnowszym artykule poruszona zostanie tematyka metod badania trwałości i wydajności rurek ciepła wykorzystywanych przy wytwarzaniu ciepła z zastosowaniem energii słonecznej. Rurka cieplna jest elementem, który ma za zadanie przekazywanie ciepła przy wykorzystaniu utajonego ciepła przemiany fazowej. Aby badania trwałości i wydajności rurek były w pełni rzetelne, wszystkie badania wykonuje się na tych samych rurkach w odpowiedniej kolejności: badanie odporności na wysoką temperaturę, badanie odporności na zamarzanie, badanie temperatury rozruchu rurek ciepła, badanie równomierności rozkładu temperatury w rurkach ciepła oraz jako ostanie badanie mocy przekazywania ciepła w rurkach ciepła.

czytaj więcej »

W kolejnym artykule skupimy się na problemie poprawnego opracowywania sprawozdań z badania rurki ciepła dla zastosowań energii słonecznej do wytwarzania ciepła. W pierwszej części zawrzeć należy postanowienia ogólne, do których należą: numer referencyjny rurki ciepła, podmiot lub osobę, przez którą badanie zostało wykonane oraz dane kontaktowe, takie jak adres, telefon, fax oraz datę.

czytaj więcej »

Klasyfikacja UPS sformułowana jest w Polskiej Normie PN-EN 62040 za pomocą kodu. Ma on postać: XXX-YY-123

czytaj więcej »

Poniższe zestawienie zostało opublikowane na stronie PKN i sporządzone według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

czytaj więcej »

wiper-pixel