WYDANIE ONLINE

Na wstępie tej części autorzy normy zwrócili uwagę, że zestawy do podtrzymywania mogą być izolacyjne lub nieizolacyjne, w zależności od tego, czy sprzęt, który będzie podnoszony lub utrzymywany, jest pod napięciem lub bez napięcia.

czytaj więcej »

Jedną z grup pomp ciepła są urządzenia wykorzystujące ciepło zakumulowane w gruncie. Konkretne rozwiązania „dolnego źródła” zależą od wielkości powierzchni gruntu, który jest do dyspozycji. Jeżeli powierzchnia ta jest niewielka, stosuje się układy pionowe. Na większym terenie można zastosować układ poziomy.

czytaj więcej »

Jednym z najważniejszych środków ochrony przy uszkodzeniu jest przewód ochronny PE. Dlatego w każdym obiekcie budowlanym podczas odbioru lub w trakcie badań okresowych powinny być mierzone ciągłości wszystkich przewodów ochronnych.

czytaj więcej »

Jako elementy grzejne w ogrzewaniu podłogowym stosowane są przewody stało-i zmiennooporowe oraz maty i folie grzejne.

czytaj więcej »

Poniższe zestawienie zostało opublikowane na stronie PKN i sporządzone według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

czytaj więcej »

wiper-pixel