WYDANIE ONLINE

Prezentowany artykuł jest początkiem serii omawiającej treść relatywnie nowej normy EN IEC 61730-1:2018 OCENA BEZPIECZEŃSTWA MODUŁU FOTOWOLTAICZNEGO (PV). W pierwszym rzędzie omówione zostały główne założenia tej normy takie jak jej zakres, powołania normatywne oraz część z zawartych w niej definicji, co pomoże uporządkować wiedzę i  z pewnością ułatwi czytelnikowi dalszą lekturę tego dość obszernego dokumentu.

czytaj więcej »

Fotowoltaika to dziedzina zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną. Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji wymaga spełnienia określonych wymogów formalnych. Jakich? Odpowiedź w niniejszym tekście.

czytaj więcej »

Dzięki malejącym kosztom inwestycji i rosnącym cenom na rynku energii mikroinstalacje fotowoltaiczne z dnia na dzień stają coraz bardziej interesujące dla inwestorów, a więc także dla projektantów oraz elektroinstalatorów. W artykule scharakteryzowano najważniejsze komponenty systemu i podano wskazówki, na jakie parametry elementów składowych mikroinstalacji należy zwrócić szczególną uwagę. Wskazano także na aspekty ekonomiczne stosowanych rozwiązań.

czytaj więcej »

wiper-pixel