WYDANIE ONLINE

Niniejszy artykuł kontynuuje omówienie normy PN-EN-60743:2014 „Prace pod napięciem – Terminologia dotycząca narzędzi, urządzeń i sprzętu” (IEC 60743:2013).  Norma ta dotyczy terminologii i ma na celu ustalenie terminów i definicji dla większości narzędzi, urządzeń i sprzętu stosowanych podczas prac pod napięciem. Zawiera też przykładowe ich ilustracje.

czytaj więcej »

Poniższe zestawienie zostało opublikowane na stronie PKN i sporządzone według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).  Numer normy Tytuł Norma zastąpiła PN-EN IEC 60900:2018-10/AC:2020-09 - wersja angielska Prace pod napięciem -- Narzędzia ręczne do stosowania przy napięciu przemiennym do 1 000 V i napięciu stałym do 1 500 V Nowa norma PN-EN IEC 63078:2020-08 - wersja angielska Instalacje do elektrotermii i obróbki elektromagnetycznej -- Metody badania instalacji do indukcyjnego nagrzewania skrośnego Nowa norma PN-EN IEC 61225:2020-08 - wersja angielska Elektrownie jądrowe -- Systemy oprzyrządowania, sterowania i zasilania w energię elektryczną -- Wymagania dla statycznych nieprzerywalnych systemów zasilania elektrycznego prądem stałym DC i przemiennym AC Nowa norma PN-EN 60754-1:2014-11/A1:2020-09 - wersja angielska Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów -- Część 1: Oznaczanie zawartości halogenowodorów Nowa norma PN-EN IEC 62430:2020-07 - wersja angielska Projektowanie uwzględniające ochronę środowiska (ECD) -- Zasady, wymagania i wytyczne Nowa norma PN-EN IEC 60077-5:2020-07 - wersja angielska Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 5: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące bezpieczników wysokiego napięcia PN-EN 60077-5:2004 - wersja angielska PN-EN 61810-1:2015-09/A1:2020-08 - wersja angielska Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa Nowa norma PN-EN IEC 60947-4-1:2019-05/AC:2020-07 - wersja angielska Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników Nowa norma PN-EN IEC 60947-5-2:2020-08 - wersja angielska Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-2: Aparaty i łączniki sterownicze -- Łączniki zbliżeniowe PN-EN 60947-5-2:2011 - wersja polska PN-EN 60947-5-2:2011/A1:2013-06 - wersja angielska  

czytaj więcej »

W wielu firmach stosowane są różne maszyny i elektronarzędzia. Pracodawcy lub pracownicy służby bhp w takich firmach muszą zadbać, aby użytkowany sprzęt elektryczny utrzymywany był w stanie sprawności technicznej. W związku z tym często rodzi się pytanie: jak ustalić terminy wykonywania pomiarów elektrycznych dla maszyn i elektronarzędzi?

czytaj więcej »

W niniejszym artykule została omówiona międzynarodowa terminologia dotycząca sprzętów elektroinstalacyjnych w oparciu o normę PN-IEC-60050-442:2000/A1, z którą można mieć styczność przy ewentualnym wyjeździe do pracy poza granice naszego kraju. Jest to bardzo wartościowa wiedza, którą polecamy sobie przyswoić.

czytaj więcej »

wiper-pixel