WYDANIE ONLINE

Niniejszy artykuł rozpoczyna omówienie normy PN-EN-60743:2014 „Prace pod napięciem – Terminologia dotycząca narzędzi, urządzeń i sprzętu”. Norma ta dotyczy terminologii i ma na celu ustalenie terminów i definicji dla większości narzędzi, urządzeń i sprzętu stosowanych podczas prac pod napięciem. Zawiera też przykładowe ich ilustracje.

czytaj więcej »

Poniższe zestawienie zostało opublikowane na stronie PKN i sporządzone według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS). 

czytaj więcej »

Niniejszy artykuł uzupełnia wiedzę dotyczącą prac pod napięciem oraz urządzeń stosowanych w trakcie wykonywania wspomnianych czynności. Prócz czysto teoretycznego omówienia tematu, w tekście zawarto ilustracje w celu dokładnego zobrazowania poruszanego problem.

czytaj więcej »

W tym miesiącu poruszymy w naszym artykule zagadnienia związane z bezpieczeństwem użytkowania narzędzi o napędzie elektrycznym, szczegółowo dotyczące przenośnych wiertarek. Jako ciekawostkę należy dodać, że wiertarki przenośne to także wiertarki stołowe oraz pionowe.

czytaj więcej »

wiper-pixel