WYDANIE ONLINE

Systemy EES bada się w celu oceny ich działania i sprawdzenia, czy spełniają wymagania bezpieczeństwa, niezawodności, wydajności oraz funkcjonowania i połączeń międzysystemowych. Przeprowadzając badania parametrów jednostkowych, które są obowiązkowe dla każdego systemu, niezbędnie należy zapewnić elementy i procedury badania do pomiaru i oceny podstawowej charakterystyki i wydajności EES.

czytaj więcej »

Poniższe zestawienie zostało opublikowane na stronie PKN i sporządzone według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

czytaj więcej »

W celu sklasyfikowania systemów EES wykorzystuje się najczęściej rozróżnienie ze względu na rodzaj wykorzystywanej energii. W związku z tym mówimy o systemach magazynowania energii: elektrycznej (kondensator dwuwarstwowy DLC, nadprzewodnik cewka elektryczna SMES) , cieplnej (magazyn ciepła jawnego A-CAES), mechanicznej (pompowanie akumulacyjne wody PHS, sprężone powietrze CAES, magazyn energii z kołem zamachowym FES), elektro – mechanicznej (baterie wtórne – kwasowe, ołowiowe, NiCd, NiMH, Li, NaS, baterie przepływowe – typu redox lub przepływowe hybrydowe) i chemicznej (system wodorowy – elektrolizer, ogniwo paliwowe, SNG).  

czytaj więcej »

Cykl pracy wykorzystuje się w celu określania wydajności systemu EES. Dla systemów należących do klasy A wykorzystuje się do tego znormalizowaną moc w odniesieniu do mocy znamionowej, w przeciągu 24 godzin.

czytaj więcej »

Niniejszy artykuł kontynuuje omówienie normy PN-EN-60743:2014 „Prace pod napięciem – Terminologia dotycząca narzędzi, urządzeń i sprzętu” (IEC 60743:2013). Norma ta dotyczy terminologii i ma na celu ustalenie terminów i definicji dla większości narzędzi, urządzeń i sprzętu stosowanych podczas prac pod napięciem. Zawiera też przykładowe ich ilustracje.

czytaj więcej »

wiper-pixel