WYDANIE ONLINE

Rozdział 8.16 normy PN-EN-04700 omawia obszar związany z funkcjonowaniem przekaźników. Przypomnijmy zatem, że przekaźnik to urządzenie elektryczne lub elektroniczne zaprojektowane do wywołania ustalonej nagłej zmiany stanu w jednym lub więcej obwodach wyjściowych przy spełnieniu odpowiednich warunków wejściowych.

czytaj więcej »

Norma PN-EN-04700  określa w podpunkcie 8.16.10.1, że przekaźnik dla autotransformatora i transformatora o górnym napięciu 220 kV i wyższym oraz dla transformatora potrzeb własnych elektrowni powinien być przed zainstalowaniem zbadany w laboratorium.

czytaj więcej »

Omawiana norma PN-EN-04700 stwierdza także, że napięcie w obwodach napięciowych liczników rozliczeniowych nie powinno być niższe niż 99,75% napięcia znamionowego.

czytaj więcej »

wiper-pixel