WYDANIE ONLINE

Przypomnijmy, że najstarszy sposób sterowania dźwigiem to system korbowy. Jego głównym elementem jest manipulator zwany korbą, przestawiany między trzema pozycjami: do góry, stop, w dół. Uruchomienie jazdy polega na wybraniu korbą odpowiedniego kierunku. Dokładność zatrzymania na przystanku zależy od wprawy operatora. W czasach dźwigów sterowanych korbą pojawił się zawód windziarza. Następnym krokiem było wprowadzenie sterowania przestawnego. Dźwig o sterowaniu przestawnym jest automatem w teoretycznym sensie, jednak ergonomia jego obsługi jest niezadowalająca.

czytaj więcej »

Norma zakłada, że powrót dźwigu do normalnej pracy powinien być realizowany przez przełączenie łączników jazdy kontrolnej z powrotem w pozycję normalną.

czytaj więcej »

Wedle punktu 5.12.3 omawianego dokumentu powinien być zamontowany system zdalnego alarmowania zgodny z EN 81-28 (patrz również podpunkt 5.2.1.6), zapewniający dwukierunkową łączność głosową pozwalającą na stały kontakt ze służbami ratowniczymi. Ponadto system interkomowy lub podobne urządzenie zasilane awaryjnie, o których mowa w podpunkcie 5.4.10.4 niniejszej normy powinny być zainstalowane pomiędzy wnętrzem kabiny i miejscem, z którego przeprowadzane są działania w sytuacji awaryjnej, jeśli droga przejazdu dźwigu przekracza 30 m lub jeśli bezpośrednia komunikacja akustyczna pomiędzy tymi dwoma miejscami nie jest możliwa. Oświetlenie to powinno włączać się automatycznie przy uszkodzeniu zasilania normalnego oświetlenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel