WYDANIE ONLINE

Zapewnienie, że czujki punktowe wykorzystujące zarówno detektory jak i ciepła są zgodne z wymaganiami normatywnymi oraz właściwościami użytkowymi, o których zapewnia producent powinno odbyć się w wyniku określenia typu produktu oraz zakładowej kontroli wykonanej przez producenta, w tym także oceny produktu. Producent deklarując daną właściwość użytkową powinien sprawować ogólny nadzór i mieć kompetencje, aby ponosić za nie odpowiedzialność.

czytaj więcej »

Artykuł prezentuje aktualizację norm oraz nowo wprowadzone normy z dziedziny elektryki. Autorem zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny. 

czytaj więcej »

W czasie przeprowadzania pomiarów elektrycznych w różnych obiektach budowlanych możemy znaleźć się w nietypowych sytuacjach. Łatwo wówczas popełnić błąd lub niepoprawnie ocenić zastaną sytuację.

czytaj więcej »

Tematyka artykułu nawiązuje do normy omawianej w poprzednim numerze naszego pisma, a mianowicie do PN-EN-54-29. Prezentowane badania stosowane są w celu sprawdzenia czujników pożarowych aby stwierdzić czy spełniają powierzone im zadania.

czytaj więcej »

Do właściwego działania ogrzewania podłogowego niezbędne jest odpowiednie wykonanie podłogi. W zależności od usytuowania rozróżnia się podłogi na gruncie i podłogi na stropie. Dodatkowo tematyka elektrycznego ogrzewania podłogowego cały czas jest aktualna, gdyż ciągle stanowi alternatywę dla klasycznej podłogówki w miejcach, gdzie nie jestesteśmy w stanie obniżyć poziomu wylewki itp.

czytaj więcej »

wiper-pixel