WYDANIE ONLINE

W normie podano podstawowe wymagania dotyczące urządzeń i układów elektrycznych, ich dokumentacji, warunków w miejscu zainstalowania oraz programu, zakresu, metod, warunków wykonywania badań, oceny wyników pomontażowych badań odbiorczych, w celu określenia ich przydatności do eksploatacji.

czytaj więcej »

Artykuł prezentuje tabelę aktualizacji norm elektrycznych oraz nowo wprowadzonych norm z dziedziny elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny. 

czytaj więcej »

Wielodetektorowe czujniki pożarowe, które wykorzystują zarówno detektory dymu jak i ciepła, klasyfikuje się według normy PN – EN 54 – 29: 2015, jako czujniki pożarowe o przeznaczeniu ogólnym. Stosuje się je głównie aby zapewnić wysoką stabilność wobec fałszywych zjawisk oraz pewność działania w szerokim zakresie pożarów. W poniższym artykule przedstawione zostaną wymagania normatywne dla wielodetektorowych czujników pożarowych.

czytaj więcej »

Procedura badania przewiduje, że powinno się ono odbywać po stabilizowaniu badanej próbki w tak zwanych normalnych warunkach atmosferycznych pomiarów. Oznacza to temperaturę w przedziale od 15 ⁰C do 35 ⁰C, wilgotność względną od 25% do 75% oraz ciśnienie powietrza pomiędzy 68 kPa a 106 kPa. Jeżeli podczas badań zostanie dostrzeżone, że zmiany wymienionych parametrów mają znaczący wpływ na różnice wyników w wykonywanych pomiarach, należy zadbać aby zmiany te były jak najmniejsze w czasie serii pomiarów podczas badania danej próbki.

czytaj więcej »

wiper-pixel