WYDANIE ONLINE

Rozdział 6.8 normy PN-E-04700 porusza zagadnienia związane z bateriami akumulatorów kwasowych. Przypomnijmy zatem, że w zależności od składu elektrolitu i budowy elektrod wyróżnia się kilka rodzajów akumulatorów.

czytaj więcej »

Rozdział 6.9 omawianej normy porusza również tematykę prostowników i zasilaczy buforowych do baterii akumulatorów. Przypomnijmy zatem, że prostownik to element lub zestaw elementów elektronicznych służący do zamiany napięcia przemiennego na napięcie jednego znaku, które po dalszym odfiltrowaniu może być zmienione na napięcie stałe. Prostowniki są stosowane w energetyce, zasilaniu maszyn i urządzeń (np. w lokomotywach elektrycznych), w galwanotechnice oraz w większości urządzeń elektronicznych zasilanych z sieci energetycznej lub jakimkolwiek napięciem przemiennym (np. układy elektryczne samochodów).

czytaj więcej »

Rozdział 6.10 niniejszej normy omawia obszar układu wzbudzenia maszyn synchronicznych wysokiego napięcia, gdzie ze względu na sposób wykonania wirnika maszyny synchroniczne można podzielić na maszyny z wirnikiem cylindrycznym (głównie generatory) oraz maszyny z wirnikiem jednobiegunowym (głównie silniki).

czytaj więcej »

W powyższym zakresie omawiana norma określa jedynie, że rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Pomiar należy zaś wykonać miernikiem rezystancji izolacji o napięciu 1 kV.

czytaj więcej »

wiper-pixel