WYDANIE ONLINE

Norma PN-EN 60112:2003 - wersja angielska Metoda wyznaczania wskaźników porównawczych i odporności na prądy pełzające materiałów elektroizolacyjnych stałych opisuje metodę wyznaczania względnej odporności materiałów izolacyjnych stałych na prądy pełzające przy napięciach nie wyższych niż 600 V podczas narażania badanej powierzchni znajdującej się pod napięciem na działanie wody zawierającej zanieczyszczenia. Z kolei w normie PN-EN 60112:2003/A1:2010 - wersja angielska Metoda wyznaczania wskaźników porównawczych i odporności na prądy pełzające materiałów elektroizolacyjnych stałych z Rozdziału 2 usunięto jedno powołanie normatywne i zmieniono tekst Podrozdziału 7.3

czytaj więcej »

W dziale 14 niniejszej normy określono wymagania dotyczące wszystkich typów zacisków gwintowych występujących w oprawach oświetleniowych. Przy czym przykłady zacisków gwintowych pokazano na rysunkach oraz zamieszczono szereg definicji opisujących zagadnienie.

czytaj więcej »

W dziale 15 niniejszej normy określono wymagania dotyczące wszystkich typów zacisków bezgwintowych i złączy elektrycznych do przewodów miedzianych o żyłach jednodrutowych i wielodrutowych o przekroju do 2,5 mm2 włącznie, do oprzewodowania wewnętrznego opraw oświetleniowych i do połączeń oprzewodowania zewnętrznego opraw oświetleniowych. Autorzy normy zwrócili także uwagę, że dalsze przykłady zacisków bezgwintowych i złączy elektrycznych przedstawiono w standardzie IEC 61210.

czytaj więcej »

wiper-pixel