WYDANIE ONLINE

Obszarem, na którym koncentruje się rozdział 6.3 tej normy, są łączniki. Przypomnijmy zatem na wstępie, że łączniki elektryczne to aparaty elektryczne przeznaczone do załączania lub wyłączania prądu w jednym obwodzie lub większej liczbie obwodów elektrycznych. Łącznik może być przeznaczony do jednej czynności lub obu tych czynności łączeniowych. Przemieszczenie styków ruchomych łącznika z jednego położenia granicznego w drugie położenie graniczne nazywa się przestawieniem. Ogólna definicja łącznika obejmuje wszystkie urządzenia przeznaczone do wykonywania operacji łączeniowych.

czytaj więcej »

Poniższe zestawienie zostało opublikowane na stronie PKN i sporządzone według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS). 

czytaj więcej »

W rozdziale 6.7 ta norma omawia zagadnienia baterii kondensatorów energetycznych. W prywatnych gospodarstwach domowych bateria kondensatorów raczej nie znajdzie zastosowania, wykorzystywane są w innych obiektach i instalowane głównie w zakładach produkcyjnych, biurach, sklepach i innych obiektach użyteczności publicznej.

czytaj więcej »

O instalacjach na budowie mówi Norma PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

czytaj więcej »

Przepisy określają dokumenty, które właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany przechowywać przez cały okres użytkowania obiektu budowlanego. Należy do nich także książka obiektu budowlanego. W tekście przedstawione są przepisy, które zobowiązują do prowadzenia książki obiektu. Opisana jest forma i zawartość tego ważnego dokumentu.

czytaj więcej »

wiper-pixel