WYDANIE ONLINE

Niniejsza norma określa, że w warunkach reprezentujących nienormalne warunki eksploatacji – za zatem tam, gdzie są właściwe, lecz nie reprezentują defektu oprawy oświetleniowej lub niewłaściwego jej użytkowania – części oprawy oświetleniowej ani powierzchnia montażowa nie powinny osiągać nadmiernych temperatur, a oprzewodowanie wewnątrz oprawy oświetleniowej nie powinno stać się niebezpieczne. Zarazem autorzy normy zwrócili uwagę, że objawy możliwych niebezpiecznych warunków obejmują pęknięcia, przypalenia i odkształcenia.

czytaj więcej »

Omawiany dokument określa, że wartość prądu udarowego nie powinna przekraczać wartości odpowiadającej wytrzymałości dynamicznej urządzeń współpracujących z baterią. Ponadto pomiar prądu udarowego należy wykonać w przypadku baterii o mocy powyżej 1 MVA łączonej równolegle z inną baterią oraz w przypadku braku szczegółowych danych.

czytaj więcej »

W rozdziale 12.7  normy PN-EN 60598-1 czytamy, że badanie jest stosowane tylko do opraw oświetleniowych z obudową z materiału termoplastycznego niewyposażonych we wsporniki mechaniczne odporne na temperaturę według 4.15.2. Ponadto badanie nie powinno być stosowane do niezależnych transformatorów wyposażonych we własną obudowę, zgodnych z normą wieloczęściową IEC 61558, i niezależnych urządzeń do lamp z własną obudową zgodnych z normą wieloczęściową IEC 61347.

czytaj więcej »

wiper-pixel