WYDANIE ONLINE

Projektując elektroenergetyczne linie napowietrzne, należy brać pod uwagę wymagania niezawodności, pewności (asekuracji) oraz bezpieczeństwa. Wybudowana linia elektroenergetyczna w przewidzianym dla niej okresie użytkowania musi pełnić funkcje, jakie zostały dla niej określone na akceptowalnych poziomach niezawodności oraz w ekonomiczny sposób.

czytaj więcej »

Linia napowietrzna powinna przy odpowiednim poziomie niezawodności wytrzymywać swoje napięcie znamionowe o częstotliwości sieciowej oraz przepięcia dorywcze, łączeniowe i piorunowe. Poziomy napięć oraz poziomy izolacji definiuje się w specyfikacji projektowej.

czytaj więcej »

Prądy zwarciowe w liniach napowietrznych zależą głównie od parametrów oraz typu całego systemu elektroenergetycznego. Dlatego też i właściwości powinny określać przedsiębiorstwa sieciowe. Ze względu na tak zwany rozpływ prądu doziemienia pomiędzy elementy układu uziemiającego każdy z tych elementów wymiaruje się, uwzględniając jedynie część prądu, która przez niego przepływa.

czytaj więcej »

wiper-pixel