WYDANIE ONLINE

Oprzewodowanie jest to zestaw, w którego skład wchodzą gołe lub izolowane przewody, kable lub szyny zbiorcze wraz z elementami służącymi do ich montażu oraz jeżeli istnieje taka konieczność obudowami kabli i szyn.

czytaj więcej »

Poniższe zestawienie zostało opublikowane na stronie PKN i sporządzone według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).  Numer normy Tytuł Norma zastąpiła PN-EN 60743:2014-02 – wersja polska Prace pod napięciem – Terminologia dotycząca narzędzi, urządzeń i sprzętu PN-EN 60743:2005 – wersja polska PN-EN 60743:2005/A1:2010 – wersja polska PN-EN 50518:2019-10 – wersja angielska Centrum monitoringu i odbioru alarmu PN-EN 50518-2:2014-07 – wersja angielska PN-EN 50518-3:2014-07 – wersja angielska PN-EN 50518-1:2014-07 – wersja angielska PN-EN 50849:2017-04/Ap1:2019-10 – wersja angielska Systemy elektroakustyczne dla sytuacji awaryjnych Nowa norma PN-EN 62841-3-12:2019-10 – wersja angielska Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 3-12: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych gwinciarek PN-EN 61029-2-12:2011 – wersja angielska PN-EN 61029-2-12:2011 – wersja polska PN-EN 61029-2-12:2011/Ap1:2013-11 – wersja angielska PN-EN ISO 50001:2018-09/Ap1:2019-10 – wersja angielska Systemy zarządzania energią – Wymagania i wytyczne dotyczące stosowania Nowa norma PN-EN IEC 60964:2019-09 – wersja angielska Elektrownie jądrowe – Sterownie – Projekt Nowa norma PN-EN IEC 60709:2019-08 – wersja angielska Elektrownie jądrowe – Oprzyrządowanie, sterowanie i systemy energii elektrycznej ważne dla bezpieczeństwa – Separacja PN-EN 60709:2010 – wersja angielska PN-EN IEC 61730-1:2018-06 – wersja polska Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji PN-EN 61730-1:2007 – wersja angielska PN-EN 61730-1:2007/A2:2013-11 – wersja angielska PN-EN 61730-1:2007/A1:2012 – wersja angielska PN-EN 61730-1:2007/A11:2015-06 – wersja angielska PN-EN ISO 22975-2:2016-11 – wersja polska Energia słoneczna – Elementy kolektora i materiały – Część 2: Rurki ciepła dla zastosowań energii słonecznej do wytwarzania ciepła – Trwałość i wydajność Nowa norma PN-EN IEC 60904-3:2019-09 – wersja angielska Elementy fotowoltaiczne – Część 3: Zasady pomiaru elementów fotowoltaicznych (PV) do zastosowań naziemnych z wykorzystaniem wzorcowej charakterystyki widmowej promieniowania słonecznego Nowa norma  

czytaj więcej »

Dla wyższych harmonicznych prądów w przewodach czterożyłowych i pięciożyłowych przy obciążeniu czterech żył stosować można współczynniki zmniejszające. Jeżeli żyła neutralna przewodzi prąd, a obciążenie żył liniowych nie zostało odpowiednio zmniejszone, to przy obciążalności prądowej długotrwałej obwodu należy brać pod uwagę prąd płynący w żyle neutralnej.

czytaj więcej »

W czasie normalnej eksploatacji prąd długotrwały w danej żyle powinien mieć taką wartość, aby nie została przekroczona temperatura graniczna. Wszystkie informacje, które zostaną omówione poniżej, odnoszą się do przewodów nieopancerzonych, kabli i przewodów izolowanych o napięciu nominalnym nie wyższym niż 1kV prądu przemiennego lub 1,5 kV prądu stałego.

czytaj więcej »

Rozdział 4.11 omawianej normy poświecony został tematyce szynoprzewodów. Większość szyn prądowych ma kształt płaskownika, rzadziej ceownika lub rury. Według najnowszej polskiej nomenklatury poprawna nazwa szyny prądowej to właśnie szynoprzewód.

czytaj więcej »

wiper-pixel