WYDANIE ONLINE

Ten artykuł omawia wymagania normy PN-EN 60598-1. Obejmuje najważniejsze zasady założeń bezpieczeństwa dla sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia. Norma określa wymagania dla opraw oświetleniowych do elektrycznych źródeł światła pracujących przy napięciu zasilania do 1 kV obejmujące klasyfikację, cechowanie, konstrukcję mechaniczną, elektryczną oraz bezpieczeństwo fotobiologiczne. W tym artykule zawarto zarazem kontynuację i zakończenie omawiania problematyki związanej z oznakowaniem oświetlania.

czytaj więcej »

Punkt 3.3 normy odnosi się do informacji dodatkowych. Norma określa zatem także, że oprócz podanego wyżej oznakowania, na oprawie oświetleniowej, paraoprawie oświetleniowej lub wbudowanych statecznikach albo w instrukcjach producenta dostarczanych z oprawą oświetleniową powinny być podane wszystkie szczegółowe informacje niezbędne do prawidłowej instalacji, użytkowania i konserwacji oprawy oświetleniowej.

czytaj więcej »

Kluczową wytyczną podczas konstruowania opraw oświetleniowych jest palność materiałów. Jeżeli pokrywy, osłony lub części uważane za równorzędne nie spełniają funkcji izolacyjnej i nie wytrzymują próby rozżarzonym drutem do temperatury 650˚C to powinny być oddalone na odpowiednią odległość od wszelkich nagrzewających się części oprawy oświetleniowej, które mogłyby spowodować nagrzanie materiału do temperatury zapłonu.

czytaj więcej »

W tym artykule zostaną pokrótce przedstawione różne rodzaje badań, które sprawdzają odpowiednie współczynniki bezpieczeństwa dla zawieszenia, mocowania i połączeń mechanicznych opraw oświetleniowych

czytaj więcej »

wiper-pixel