WYDANIE ONLINE

Jednym ze sposobów doprowadzania energii elektrycznej do budynków mieszkalnych, przemysłowych itp., są napowietrzne linie elektroenergetyczne. Prawidłowe ich działanie oraz bezpieczna ich eksploatacja uzależnione są od wielu czynników. Dlatego też warto przyjrzeć się zaprezentowanej normie.

czytaj więcej »

W wielu państwach można obserwować bardzo dynamiczny rozwój sieci elektroenergetycznej. W niektórych krajach rozwój ten ma szczególnie szybkie tempo, a inwestycje energetyczne budzą wręcz zachwyt. Dotyczy to zarówno budowy coraz dłuższych linii napowietrznych, jak i linii kablowych charakteryzujących się coraz wyższymi zdolnościami przesyłowymi.

czytaj więcej »

Jednym z głównych elementów systemu elektroenergetycznego są stacje elektroenergetyczne. Ich zadaniem jest przetwarzanie energii elektrycznej i jej rozdział.

czytaj więcej »

Oznaczanie linii kablowych, w tym linii napowietrznych, jest sprawą bardzo istotną. To dzięki znacznikom jest nam łatwiej rozpoznać konkretne kable w momencie konserwacji linii zasilających, napraw serwisowych lub wymuszonych przez siły natury. Prócz kwestii typowo praktycznych są również przestrogą dla osób niezajmujących się elektryką, aby wiedziały co może grozić zbytni kontakt z tego typu instalacjami.

czytaj więcej »

Jest to jedno z istotniejszych pytań w momencie zabierania się za budowę własnej inwestycji. Niestety bardzo często bagatelizuje się to zagadnienie, a powinno się nad nim dobrze zastanowić planując budowę własnego domu na zakupionej już działce lub jeszcze przed jej zakupem.

czytaj więcej »

„Strefa ochronna” to obszar znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie linii energetycznej zwany inaczej pasem ochronnym lub czasem pasem technologicznym. Jego powierzchnia jest z reguły znacznie większa niż powierzchnia pasa energetycznego leżącego bezpośrednio pod napowietrzną linią elektroenergetyczną.

czytaj więcej »

Linie napowietrzne i ich budowa są dość wymagające, dlatego do ich zrealizowania potrzebne są odpowiednie i trwałe materiały. W takim wypadku, warto jest zapoznać się z rodzajami kabli jakie powinny być stosowane w tego typu zasileniach.

czytaj więcej »

wiper-pixel