WYDANIE ONLINE

Na wstępie przypomnijmy, że statecznik to urządzenie elektryczne mające za zadanie ograniczenie natężenia prądu płynącego przez lampę wyładowczą. Ma postać indukcyjnego dławika lub jest układem elektronicznym, który może również pełnić funkcję zapłonnika. Najczęściej zabudowany jest w oprawie lampy, lecz np. niektóre świetlówki kompaktowe mają wbudowany układ stabilizacyjno-zapłonowy. 

czytaj więcej »

Niniejsza norma PN-EN 60598-1 określa, że w przypadku opraw oświetleniowych klasy II w obudowach metalowych powinien być skutecznie uniemożliwiony kontakt pomiędzy powierzchniami montażowymi a częściami wyłącznie w izolacji podstawowej oraz dostępnymi częściami metalowymi a izolacją podstawową.

czytaj więcej »

Rozdział 4.12 niniejszej normy poświęcony został wkrętom, połączeniom i dławnicom. Dlatego też postaramy się przypomnieć pewne zagadnienia związane z omawianymi już w innym numerze dławnicami oraz wkrętami zalecanymi do montażu opraw oświetleniowych w konkretnych przypadkach wykonywania prac instalacyjnych.

czytaj więcej »

Poniższe zestawienie zostało opublikowane na stronie PKN i sporządzone według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).  Numer normy Tytuł Norma zastąpiła PN-EN 50849:2017-04/Ap1:2019-10 - wersja angielska Systemy elektroakustyczne dla sytuacji awaryjnych Nowa norma PN-EN 62841-2-5:2015-02 - wersja polska Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych pilarek tarczowych PN-EN 60745-2-5:2011 - wersja angielska PN-EN 60745-2-5:2011 - wersja polska PN-EN ISO 50001:2018-09/Ap1:2019-10 - wersja angielska Systemy zarządzania energią -- Wymagania i wytyczne dotyczące stosowania Nowa norma PN-HD 60364-8-2:2019-01/A11:2019-08 - wersja angielska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-2: Niskonapięciowe instalacje elektryczne prosumenta Nowa norma PN-EN IEC 60964:2019-09 - wersja angielska Elektrownie jądrowe -- Sterownie -- Projekt Nowa norma PN-EN IEC 60709:2019-08 - wersja angielska Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie, sterowanie i systemy energii elektrycznej ważne dla bezpieczeństwa -- Separacja PN-EN 60709:2010 - wersja angielska PN-EN IEC 61500:2019-08 - wersja angielska Elektrownie jądrowe -- Systemy sterowania i kontroli ważne dla bezpieczeństwa -- Transmisja danych w systemach pełniących funkcje kategorii A PN-EN 61500:2011 - wersja angielska PN-EN IEC 60904-3:2019-09 - wersja angielska Elementy fotowoltaiczne -- Część 3: Zasady pomiaru elementów fotowoltaicznych (PV) do zastosowań naziemnych z wykorzystaniem wzorcowej charakterystyki widmowej promieniowania słonecznego PN-EN 60904-3:2016-11 - wersja angielska PN-EN 378-4:2017-03 - wersja polska Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk PN-EN 378-4+A1:2012 - wersja angielska PN-EN 378-4+A1:2012 - wersja niemiecka PN-EN 50673:2019-08 - wersja angielska Przepusty wtykowe do urządzeń elektrycznych na napięcie do 72,5 kV i prądy znamionowe od 630 A do 1 250 A Nowa norma  

czytaj więcej »

wiper-pixel