WYDANIE ONLINE

Rozdział 4.9 niniejszej normy poświęcony został tematyce przekładników prądowych. Przypomnijmy zatem na wstępie, że przekładnik prądowy to urządzenie elektryczne pozwalające na pomiar dużych natężeń prądu miernikami o mniejszych zakresach pomiarowych.

czytaj więcej »

Niniejszy artykuł rozpoczyna omówienie normy PN-E-04700_1998P. Normą objęto pomontażowe badania odbiorcze urządzeń i układów elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV oraz o napięciu znamionowym powyżej 1 kV i przynależnych do nich obwodów pomocniczych. Podano w niej także podstawowe wymagania dotyczące urządzeń i układów elektrycznych, ich dokumentacji, warunków w miejscu zainstalowania oraz programu, zakresu, metod, warunków wykonywania badań, oceny wyników pomontażowych badań odbiorczych, w celu określenia ich przydatności do eksploatacji.

czytaj więcej »

Rozdział 4.4 omawianej normy koncentruje się wokół kwestii dławików suchych. Przypomnijmy zatem na wstępie, że dławik przeciwzwarciowy jest aparatem elektrycznym włączanym szeregowo do toru prądowego w celu ograniczenia prądu zwarciowego. Jest dwójnikiem elektrycznym o charakterze indukcyjnym. W starszych publikacjach często występuje nazwa dławik zwarciowy.

czytaj więcej »

Dalszy ciąg omawianej normy PN-E-04700_1998P. W tym punkcie norma skupia się na kolejnych składowych badań pomontażowych, które warto uwzględnić przy wykonywaniu konkretnych prac związanych z tytułowym zagadnieniem. W tym wypadku mowa o olejach, wyłącznikach itp.

czytaj więcej »

wiper-pixel