WYDANIE ONLINE

W tym artykule skupimy się nad urządzeniami monitorującymi oraz ich zadaniem, czyli kontrolą instalacji elektrycznych lub obwodu tak, aby możliwe było wykrycie niesymetrycznego prądu zakłóceniowego doziemnego, a następnie za pomocą alarmu wskazanie takiego prądu różnicowego, którego wartość przekroczyła określony wcześniej poziom.

czytaj więcej »

Ten artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

czytaj więcej »

W niniejszym artykule zawarto dokończenie omawiania Działu 5: oprzewodowanie zewnętrzne i wewnętrzne oraz  omówienie działów siódmego: przystosowanie do uziemienia oraz ósmego: ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

czytaj więcej »

Urządzenia RCM w swojej budowie oraz po instalacji i przyłączeniu do przewodów jak do normalnego użytkowania powinny zapewniać brak dostępu do ich części czynnych. W normalnych warunkach zasilania prąd ciągły w przewodzie ochronnym nie powinien przekroczyć 1 mA. Za część dostępną uznaje się taką, którą można dotknąć znormalizowanym palcem probierczym.

czytaj więcej »

wiper-pixel