WYDANIE ONLINE

Na wstępie przypomnijmy, że niniejsza norma definiuje oprzewodowanie zewnętrzne jako oprzewodowanie znajdujące się, na ogół, na zewnątrz oprawy oświetleniowej, lecz dostarczane razem z nią. Zarazem twórcy normy zwracają uwagę, że oprzewodowanie zewnętrzne może służyć do przyłączenia oprawy oświetleniowej do zasilania, do innych opraw oświetleniowych albo do statecznika zewnętrznego.

czytaj więcej »

Ten artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

czytaj więcej »

Ochrona obiektu to nie tylko alarm sygnalizujący np. włamanie. System ochrony składa się ze środków ochrony technicznej (zabezpieczenia mechaniczne, budowlane i elektroniczne) oraz ochrony fizycznej, prawnej i organizacyjnej.

czytaj więcej »

W odniesieniu do układu hamulcowego norma określa jedynie, że dźwig powinien być wyposażony w układ hamulcowy, który działa automatycznie w przypadku zaniku napięcia zasilania oraz napięcia zasilania obwodów sterowania. Ponadto układ hamulcowy powinien mieć hamulec elektromechaniczny (typu ciernego), ale może mieć inne dodatkowe środki hamowania (np. elektryczne).

czytaj więcej »

wiper-pixel