WYDANIE ONLINE

Analizowana Norma EN 81-20:2014 określa, że kabiny, przeciwwagi lub masy równoważące powinny być zawieszone na linach stalowych lub łańcuchach stalowych sworzniowych z ogniwami równoległymi – typu Galla – lub łańcuchach rolkowych. Sprawia to, że każdy z mechanizmów musi posiadać odpowiednie zabezpieczenie elektryczne, aby kwestie bezpieczeństwa nie zostały zachwiane.

czytaj więcej »

Niniejszy artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

czytaj więcej »

Norma określa wymagania dla opraw oświetleniowych do elektrycznych źródeł światła pracujących przy napięciu zasilania do 1 kV obejmujące klasyfikację, cechowanie, konstrukcję mechaniczną, elektryczną oraz bezpieczeństwo fotobiologiczne. W niniejszym artykule zawarto kontynuację omawiania punktów działu czwartego poświęconego wymaganiom stawianym konstrukcji opraw oświetleniowych, począwszy od punktu 4.11.

czytaj więcej »

wiper-pixel