WYDANIE ONLINE

Norma PN-EN 61936-1:2011/A1 jest aktualizacją i na jej podstawie przedstawimy zmiany, jakie wprowadza w poprzedniej wersji, a także przypomnimy niektóre nadal obowiązujące wytyczne z wcześniejszej normy. Aby poprawnie interpretować zapisy, podaje się, jakie konkretnie obiekty mogą być klasyfikowane jako instalacja elektryczna.

czytaj więcej »

Niniejszy artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

czytaj więcej »

Norma określa wymagania dla opraw oświetleniowych do elektrycznych źródeł światła pracujących przy napięciu zasilania do 1 kV obejmujące klasyfikację, cechowanie, konstrukcję mechaniczną, elektryczną oraz bezpieczeństwo fotobiologiczne. W niniejszym artykule zawarto omówienie wstępnych punktów działu czwartego poświęconego wymaganiom stawianym konstrukcji opraw oświetleniowych.

czytaj więcej »

Niniejszy artykuł kontynuuje serię poświęconą normie EN 81-20:2014 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów, część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe. Zawiera on zarazem omówienie rozdziału 5.4 tegoż dokumentu, który poświęcony jest całkowicie problematyce bezpieczeństwa związanej z projektowaniem i  użytkowaniem kabiny, przeciwwagi i masy równoważącej. 

czytaj więcej »

wiper-pixel