WYDANIE ONLINE

Norma PN-ISO 50003:2017-01 określa wymagania w odniesieniu do audytów i certyfikacji systemów zarządzania energią (znanych jako SZE) jednostek świadczących te usługi, pod kątem wymagań w zakresie kompetencji, spójności i bezstronności.

czytaj więcej »

Niniejszy artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

czytaj więcej »

Niniejszy artykuł kontynuuje serię poświęconą normie EN 81-20:2014 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów, część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe. Zawiera on zarazem kontynuację omówienia rozdziału 5.3 tegoż dokumentu, który poświęcony jest całkowicie problematyce bezpieczeństwa związanej z projektowaniem i użytkowaniem drzwi przystankowych i kabinowych.

czytaj więcej »

Odpowiedź: Tradycyjna metoda pomiaru uziemień wymaga rozpięcia złącza kontrolnego i użycia pomocniczych sond pomiarowych. W pewnych sytuacjach można zaoszczędzić sporo czasu, stosując metodę dwucęgową do pomiaru rezystancji/impedancji pętli uziemiającej, zamiast wykorzystywać metodę techniczną.

czytaj więcej »

Grupa sterownic i rozdzielnic przemysłowych obejmuje przede wszystkim pulpity sterownicze oraz rozdzielnice szafowe. Szafy mogą być wykonane jako wolnostojące lub przyścienne. Ich obudowy, podobnie jak obudowy pulpitów sterowniczych, z reguły wykonywane są ze stali lub z aluminium. Sposób zabezpieczenia przed korozją zależy od warunków, w których rozdzielnica ma być eksploatowana. Duże szafy oraz pulpity w miarę potrzeby dzielone są na odrębne przedziały. Ma to na celu zapewnienie ochrony przed dotykiem części czynnych w sąsiednim bloku funkcjonalnym.

czytaj więcej »

wiper-pixel