WYDANIE ONLINE

Niniejszy artykuł, czwarty z serii poświęconej normie EN 81-20:2014 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów, część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe poświęcony jest w całości omówieniem rozdziału 5.3 tegoż dokumentu. Rozdział ten poświęcony został całkowicie problematyce bezpieczeństwa związanej z projektowaniem i użytkowaniem drzwi przystankowych i kabinowych. Z racji obszerności unormowań, które znalazły się w tym rozdziale, artykuł został podzielony na 2 części. Zaleca się jednak traktowanie go jako pewnej zwartej całości.

czytaj więcej »

Niniejszy artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

czytaj więcej »

Na podstawie normy PN-IEC 60884-2-7 oraz jej wcześniejszych wersji zostaną przedstawione informacje dotyczące wtyczek i gniazd wtyczkowych stałych (czyli przewidzianych do połączenia z przewodami instalacji stałej) lub przenośnych (przeznaczonych do łączenia lub zespalania z przewodem giętkim, które może być łatwo przemieszczane po przyłączeniu do sieci zasilającej) z ograniczeniem dla prądu przemiennego, ze stykiem lub bez styku ochronnego, na napięcie znamionowe od 50V do 440V i prądzie znamionowym nie większym niż 32A. Uwzględniając ich przeznaczenie, jako do użytku domowego i podobnego, wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

czytaj więcej »

W poprzednim artykule została opisana budowa gniazd wtyczkowych stałych, dlatego tym razem pochylimy się nad budową wtyczek i gniazd wtyczkowych przenośnych. Nierozbieralne wtyczki lub gniazda wtyczkowe przenośne powinny mieć budowę, która zapewni, że przewód giętki nie będzie oddzielony od wyrobu bez trwałego uczynienia go bezużytecznym oraz, że nie będzie istniała możliwość otwarcie go ręcznie lub za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi, takich jak na przykład wkrętarka. Jako wyrób trwale bezużyteczny klasyfikujemy taki, który wymaga zastosowania części lub materiałów innych niż pierwotne do ponownego jego zamontowania.

czytaj więcej »

wiper-pixel