WYDANIE ONLINE

Niniejszy artykuł, poświęcony normie EN 81-20:2014 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów, część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe, kontynuuje rozpoczęte w poprzedniej części rozważania skupiające się głównie na początkowych podrozdziałach rodziału 5 normy (zatytułowanego: Wymagania bezpieczeństwa i/lub środki ochronne).

czytaj więcej »

Niniejszy artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

czytaj więcej »

Tym razem kontynuujemy tematykę bezpieczeństwa budowy i instalowania dźwigów według normy EN 81-20:2014. Skoncentrujemy się w omawianiu tegoż dokumentu przede wszystkim na takich elementach, jak: szyb, ochrona wszelkich przestrzeni znajdujących się pod szybem, odległości bezpieczeństwa czy przestrzenie bezpieczeństwa na dachu kabiny i odległości w nadszybiu. Ponownie sporo miejsca poświęcimy także kwestii oznakowań, zakończymy zaś na punkcie 5.2.5.5 dotyczącym ochrony w szybie.

czytaj więcej »

wiper-pixel