WYDANIE ONLINE

Niniejsze opracowanie jest pierwszym z serii traktującej o wymaganiach bezpieczeństwa dotyczących budowy i eksportacji dźwigów, które w niniejszej normie potraktowane zostały w sposób kompleksowy i zarazem dobrze ustrukturyzowany.

czytaj więcej »

Niniejszy artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

czytaj więcej »

W zewnętrzne urządzenie piorunochronne jest wyposażonych wiele obiektów budowlanych. Musi ono zapewnić bezpieczne odprowadzenie prądu piorunowego dla obiektu, urządzeń w nim zainstalowanych, a także przebywających w nim ludzi. Nie może również stwarzać zagrożenia dla osób przebywających w bliskiej odległości od obiektu.

czytaj więcej »

Odpowiedź: Ważną sprawą jest możliwie maksymalne zbliżenie barwy światła sztucznego do światła słonecznego, a także takie oświetlanie przedmiotów, aby ich barwy nie były zniekształcone. Z tego względu rozpatruje się dwa elementy związane z cechami charakteryzującymi barwę światła.

czytaj więcej »

Odpowiedź: Do ochrony przed polem elektromagnetycznym stosowane są odstępy ochronne oraz ekranowanie, które wykorzystuje się zarówno w środowisku pracy, jak i poza nim.

czytaj więcej »

EIB/KNX jest dziś jednym z najpopularniejszych systemów nadzoru i zarządzania budynkami. Stosowany jest do zarządzania instalacjami w budynkach jednorodzinnych, w szkołach, szpitalach, budynkach biurowych, handlowych czy też obiektach przemysłowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel