WYDANIE ONLINE

Każdy element elektryczny, z jakim możemy mieć do czynienia, niesie za sobą ryzyko pożaru. Bierzemy je pod uwagę podczas projektowania obwodu składowego urządzenia, a także przy doborze materiałów. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka pożaru w warunkach normalnego użytkowania, a także uszkodzenia czy wadliwego działania.

czytaj więcej »

Niniejszy artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

czytaj więcej »

Odpowiedź: Odpowiadając na to pytanie trzeba stanowczo powiedzieć, że materiałów budowlanych nie wolno przechowywać w pobliżu linii elektroenergetycznych. Jeżeli jednak zachodzi taka potrzeba, to wówczas trzeba zachować przynajmniej minimalne odległości od tych linii.

czytaj więcej »

Odpowiedź: W sieciach i instalacjach elektrycznych wykorzystywane są układy różniące się przede wszystkim zastosowaną ochroną od porażeń. Układy oznaczane są za pomocą symboli literowych.

czytaj więcej »

W tym artykule skupiamy się na obszernej tematyce obostrzeń, które nieodzownie towarzyszą liniom wysokiego napięcia. Zapoznanie się z nimi i stosowanie wspomnianych wskazań zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo osób zajmujących się budową tego typu linii zasilających oraz osób żyjących w ich pobliżu.

czytaj więcej »

Inteligentne liczniki energii elektrycznej na bieżąco mierzą zużycie energii i kontaktują się z operatorem sieci. Dzięki temu użytkownik płaci za rzeczywiste zużycie energii, a nie prognozowane. Ich zastosowanie jest spójne z dyrektywami europejskimi, które stanowią podstawę prawną do ich stosowania.

czytaj więcej »

wiper-pixel