WYDANIE ONLINE

Nowoczesne budynki mieszkalne, biura, szpitale i różne obiekty użyteczności publicznej wyposaża się w instalacje okablowania strukturalnego. Prawidłowe ułożenie i podłączenie takiej instalacji są niezbędne do wydajnego funkcjonowania sieci komputerowej.

czytaj więcej »

Niniejszy artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

czytaj więcej »

Suwnice, dźwigi i urządzenia podnośne zasilane energią elektryczną spotykane są w halach produkcyjnych oraz na placach budowy. Maszyny takie oraz ich instalacje elektryczne należy poddawać okresowej kontroli. Ważne jest, aby wiedzieć, kto może przeprowadzać konserwację elektryczną wspomnianych urządzeń oraz jakie przepisy to regulują.

czytaj więcej »

Wyłączniki różnicowoprądowe uzupełniają podstawową ochronę przeciwporażeniową. Ich stosowanie reguluje rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także wiele Polskich Norm.

czytaj więcej »

Odpowiedź: Od 2013 roku nowo budowane budynki wielorodzinne należy wyposażyć w instalację telekomunikacyjną. Dostęp do niej mają mieć różne firmy telekomunikacyjne, które mogą świadczyć usługi mieszkańcom.

czytaj więcej »

Odpowiedź: Aktywność człowieka zmienia się w ciągu dnia. Natężenie oświetlenia oraz jego barwa powinny być dostosowane do tych zmian. Realizują to tzw. systemy oświetlenia dynamicznego, które zwykle stosowane są w biurach.

czytaj więcej »

wiper-pixel