WYDANIE ONLINE

Według wydanej w grudniu 2015 roku po polsku normy PN-EN 62305–3:2011 – Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia, procedura badań oraz program konserwacji LPS powinien obejmować m.in.: sprawdzenia galwanicznej ciągłości instalacji LPS, pomiar rezystancji układu uziomów względem ziemi itp.

czytaj więcej »

Niniejszy artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

czytaj więcej »

Dobrze wykonane instalacje uziemienia zapewniają poprawną pracę urządzeń, a także bezpieczeństwo ich eksploatacji, w tym czynnik najważniejszy – ochronę życia ludzi bezpośrednio stykających się z urządzeniami elektrycznymi.

czytaj więcej »

Odpowiedź: W pracy elektryka możemy niejednokrotnie napotkać problem związany ze zwarciem międzyfazowym itp., co może doprowadzić do powstania tzw. „łuku elektrycznego”. Jest to dość niebezpieczny problem, przy którym należy zachować szczególne środki ostrożności przy próbach naprawienia takiej usterki.

czytaj więcej »

Tytułowe pytanie towarzyszy elektrykom praktycznie za każdym razem, kiedy są proszeni o wykonanie remontu instalacji elektrycznej w danej inwestycji. Poniższa odpowiedź z pewnością pomoże we właściwym przygotowaniu się do rozmów z potencjalnym inwestorem. 

czytaj więcej »

wiper-pixel