WYDANIE ONLINE

Polska Norma PN-HD 60364-5-534:2016-04 w wersji angielskiej oryginalnej zastąpiła edycję z 2012 roku, wprowadzając istotne zmiany techniczne w stosunku do poprzedniego wydania. Szybkie zapoznanie się z nowymi wytycznymi da możliwość zaktualizowania własnej wiedzy i pozwoli na wprowadzanie zmian w nowych inwestycjach.   

czytaj więcej »

Norma PN-HD 60364-4-443:2016-03 przedstawia wymagania dotyczące ochrony przed przepięciami w instalacjach elektrycznych budynku, przenoszonymi przez układ zasilania, jak również przed przepięciami łączeniowymi. Jej aktualizacja przedstawia ważne zmiany odnoszące się do kilku rozdziałów samej normy.

czytaj więcej »

W poprzednim wydaniu miesięcznika Normy Elektryczne w dość obszerny sposób zajęliśmy się tematyką instalacji fotowoltaicznych (PV). Dla pewnego usystematyzowania tego tematu tym razem w bardziej treściwy sposób przedstawiamy elementy składowe dla najpopularniejszych w Polsce instalacji fotowoltaicznych, głównie wykorzystywanych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

czytaj więcej »

Normalizacja europejska zmienia się dynamicznie, a w ślad za nią zmianom ulegają Polskie Normy. Widać to w ich oznaczeniach, które zdążyły też ewoluować.

czytaj więcej »

Znak CE nie potwierdza jakości produktu czy jego bezpieczeństwa lub pochodzenia z Unii Europejskiej. Oznacza, że wyrób spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw unijnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel