WYDANIE ONLINE

Brak ciągłości dostaw energii elektrycznej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi oraz doprowadzić do poważnych strat materialnych. Dlatego ważne jest stosowanie rozwiązań zapewniających zminimalizowanie lub wyeliminowanie negatywnych skutków przerw w zasilaniu.

czytaj więcej »

Obecność w pomieszczeniu bardzo dobrego przewodnika prądu – wody – to dodatkowe ryzyko dla instalacji i jej użytkowników. Jest związane nie tylko z rażeniem przez wodę, ale również z oddziaływaniem wody na izolację przewodów, która stanowi główny środek podstawowej ochrony przeciwporażeniowej.

czytaj więcej »

Dokumenty normalizacyjne podlegają sukcesywnie zmianom związanym z postępem techniki. Taka sytuacja dotyczy omawianych w tekście norm. Wydana w 2013 roku norma PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa zastąpiła normę PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa.

czytaj więcej »

Najczęściej stosowanym źródłem zasilania awaryjnego jest zespół prądotwórczy. By jednak mógł prawidłowo pełnić swoją funkcję w obiekcie, niezbędny jest jego odpowiedni dobór i montaż.

czytaj więcej »

Bezprzewodowość staje się coraz bardziej popularna w systemach sygnalizacji włamania i napadu, które do niedawna były uważane za rozwiązania typowo stacjonarne. Najnowsze rozwiązania bezprzewodowej komunikacji stosowane w systemach alarmowych zapewniają wysoką jakość oraz skuteczność dorównującą systemom przewodowym.

czytaj więcej »

wiper-pixel