WYDANIE ONLINE

Instalacje fotowoltaiczne zdobywają coraz większą popularność jako jedna z możliwości zainwestowania w odnawialne źródło energii. Dzięki coraz szerszej dostępności dają nam możliwość zaoszczędzenia na wydatkach na prąd, ponieważ stwarzamy sobie szansę na produkowanie własnej energii elektrycznej. W poniższym tekście dowiemy się, jak prawidłowo zaplanować podobną instalację oraz z jakich komponentów korzystać przy jej realizacji.

czytaj więcej »

Niniejszy artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

czytaj więcej »

Building Management System umożliwia monitorowanie instalacji i sterowanie nimi w całym obiekcie z jednego miejsca. BMS stosuje się głównie w takich budynkach, jak hotele, biurowce, szpitale czy centra handlowe.

czytaj więcej »

Zasilanie w energię elektryczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych z zasady odbywa się liniami niskiego napięcia, przy czym w zależności od układu sieci w danym regionie, jest to zasilanie z linii napowietrznej lub kablowej. Ważne jest, aby zapoznać się, jakie metody były stosowane kiedyś, a jakie obecnie.

czytaj więcej »

Przepisy dotyczące instalacji elektrycznych zawarte w Prawie budowlanym oraz w rozporządzeniu o warunkach technicznych dotyczą, z niektórymi wyjątkami, także budownictwa jednorodzinnego. W praktyce zalecenia te są w wielu przypadkach lekceważone, co prowadzi do powstawania zagrożeń. Dlatego bardzo ważne jest zapoznanie się z tymi wytycznymi, aby uniknąć nieszczęść, jakie mogą wystąpić w następstwach braku wiedzy w podobnej tematyce.

czytaj więcej »

Odpowiedź: Próbując zagłębić się w kwestie dotyczące ochrony przepięciowej w kontekście budynków jednorodzinnych, można wyciągnąć wnioski, że nie jest to sprawa jednoznaczna i oczywista. Wręcz przeciwnie, jest to problem bardzo dyskusyjny i pomimo tego, że duża część instalatorów stosuje wspomniane systemy w budynkach jednorodzinnych, nie jest pewne, czy istnieje obowiązek korzystania z tego typu rozwiązań.

czytaj więcej »

wiper-pixel