WYDANIE ONLINE

Czteroczęściowa, a przez to bardzo obszerna, norma EN 62305 Ochrona odgromowa stanowi podstawę do prawidłowego planowania i wykonywania instalacji chroniących przed prądem piorunowym. W poprzednim wydaniu miesięcznika analizowaliśmy część trzecią wyżej wymienionej normy. Obecnie postanowiliśmy zająć się wymaganiami ogólnymi, które stanowią podwaliny pod opisywaną normę.

czytaj więcej »

Niniejszy artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

czytaj więcej »

Elektryk podczas swojej pracy jest narażony na zagrożenia związane z warunkami, które panują na terenie prowadzonych robót. Najczęściej spotykanymi urazami są m.in. porażenie prądem elektrycznym, wynikające z charakteru pracy, oraz udary mechaniczne. Ważne jest, aby umieć rozpoznać, z czym mamy do czynienia i jak chronić własne zdrowie, a nawet życie.

czytaj więcej »

Norma PN-HD 60364-7-715:2006 to stosunkowo mało znany dokument i mimo małej popularności wśród innych norm, stanowi ważny aspekt przy wykonywaniu danych instalacji. Zawiera wymagania specjalne dotyczące instalacji oświetleniowych zasilanych napięciem nieprzekraczającym 50 V prądu przemiennego lub 120 V prądu stałego.

czytaj więcej »

Odpowiedź: Diody fotoluminescencyjne, zwane w skrócie LED (ang. Light Emitting Diode), znajdują zastosowanie w oświetleniu wnętrz i punktów zewnętrznych, w iluminacji obiektów, zarówno w dziedzinie mieszkalnictwa, jak i w przemysłowej. Na polskim rynku zyskały ogromną popularność, która ciągle rośnie, dzięki czemu coraz większa rzesza użytkowników skłania się ku tego typu oświetleniu. Jednak jak wiele innych rzeczy, posiada swoje zalety, jak i wady.

czytaj więcej »

wiper-pixel