WYDANIE ONLINE

Trzecia część normy IEC 62305 jest podstawowym arkuszem dla osób zajmujących się projektowaniem i wykonywaniem urządzeń piorunochronnych. Dotyczy ochrony rozpatrywanego obiektu oraz jego otoczenia od szkód fizycznych i od porażenia istot żywych napięciami dotykowymi i krokowymi, wywołanymi uderzeniem pioruna.

czytaj więcej »

Niniejszy artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

czytaj więcej »

Oprzewodowanie to według normy zestaw złożony z gołych lub izolowanych przewodów, kabli lub szyn zbiorczych wraz z elementami mocującymi oraz w razie potrzeby ich obudowami. Znajomość tej normy pomoże nam we właściwym doborze przewodów, z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i funkcjonalności.

czytaj więcej »

Każdy budynek mieszkalny, czy jest nim dom jednorodzinny, czy pojedyncze mieszkanie w bloku, posiada własną tablicę mieszkaniową, która stanowi centralny punkt zarządzania i uruchamiania poszczególnych obwodów elektrycznych. Aby była ona w pełni sprawna i funkcjonalna, powinna być wykonana zgodnie z panującymi przepisami.

czytaj więcej »

Zasilanie w energię elektryczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych z zasady odbywa się liniami niskiego napięcia, przy czym w zależności od układu sieci w danym regionie jest to zasilanie z linii napowietrznej lub kablowej. Ważne jest, aby zapoznać się, jakie metody były stosowane kiedyś, a jakie obecnie.

czytaj więcej »

Głównymi wzorcami prezentującymi właściwe wykonywanie i obsługę instalacji elektrycznych są normy wydawane przez Komitet Normalizacyjny. Jednak można przedstawić kilka ogólnie przyjętych zasad, które powinny być bezwzględnie przestrzegane podczas wykonawstwa oraz korzystania z instalacji i urządzeń elektrycznych. 

czytaj więcej »

Dokonując przeglądu norm, należałoby zacząć od stwierdzenia, że norma jest zbiorem postanowień, zawierających minimalne wymagania, zapewniające prawidłowość rozwiązań przedmiotowych z priorytetem dla bezpieczeństwa ludzi i ich mienia. Każde inne rozwiązanie przedmiotowe może być uznane również za prawidłowe, pod warunkiem że wykazuje nie gorsze właściwości i gwarantuje nie mniejsze bezpieczeństwo niż rozwiązanie normatywne.

czytaj więcej »

wiper-pixel