Przegląd zmian prawnych

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - wrzesień 2019 r.

Ten artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - sierpień 2019 r.

Ten artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny. 

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - lipiec 2019 r.

Ten artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

Normy i ich interpretacje

Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów. Kontynuacja omawiania tematyki normy EN 81-20:2014

Niniejszy artykuł kontynuuje serię poświęconą normie EN 81-20:2014 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów, część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe. Zawiera on zarazem kontynuację omówienia rozdziału 5.3 tegoż dokumentu, który poświęcony jest całkowicie problematyce bezpieczeństwa związanej z projektowaniem i użytkowaniem drzwi przystankowych i kabinowych.

Inteligentny budynek: system EIB/KNX – budowa i zasada działania na podstawie normy N SEP-E-002:2003

EIB/KNX jest dziś jednym z najpopularniejszych systemów nadzoru i zarządzania budynkami. Stosowany jest do zarządzania instalacjami w budynkach jednorodzinnych, w szkołach, szpitalach, budynkach biurowych, handlowych czy też obiektach przemysłowych.

Bezpieczeństwo dźwigów i ich instalacji. Kontynuacja normy PN-EN 81-20:2014

Tym razem kontynuujemy tematykę bezpieczeństwa budowy i instalowania dźwigów według normy EN 81-20:2014. Skoncentrujemy się w omawianiu tegoż dokumentu przede wszystkim na takich elementach, jak: szyb, ochrona wszelkich przestrzeni znajdujących się pod szybem, odległości bezpieczeństwa czy przestrzenie bezpieczeństwa na dachu kabiny i odległości w nadszybiu. Ponownie sporo miejsca poświęcimy także kwestii oznakowań, zakończymy zaś na punkcie 5.2.5.5 dotyczącym ochrony w szybie.

Normy w praktyce

EN 81-20:2014 Zderzaki w dźwigach osobowych

Przy kontynuacji omawiania zawartych w dziale 5 zagadnień bezpieczeństwa i środków ochronnych w poszczególnych elementach dźwigów, warto pamiętać, że zawiera zarazem dokończenie omówienia rozdziału 5.7 tegoż dokumentu, a zatem problematyki prowadnic, oraz omawia w całości rozdział 5.8 tej normy, który został poświęcony wielu zagadnieniom dotyczącym zderzaków w dźwigach osobowych itp.

Rozdzielnice przemysłowe – z czego są wykonane i jak odporne na uszkodzenia

Grupa sterownic i rozdzielnic przemysłowych obejmuje przede wszystkim pulpity sterownicze oraz rozdzielnice szafowe. Szafy mogą być wykonane jako wolnostojące lub przyścienne. Ich obudowy, podobnie jak obudowy pulpitów sterowniczych, z reguły wykonywane są ze stali lub z aluminium. Sposób zabezpieczenia przed korozją zależy od warunków, w których rozdzielnica ma być eksploatowana. Duże szafy oraz pulpity w miarę potrzeby dzielone są na odrębne przedziały. Ma to na celu zapewnienie ochrony przed dotykiem części czynnych w sąsiednim bloku funkcjonalnym.

Problemy, błędy i uchybienia spotykane w instalacjach odgromowych

W zewnętrzne urządzenie piorunochronne jest wyposażonych wiele obiektów budowlanych. Musi ono zapewnić bezpieczne odprowadzenie prądu piorunowego dla obiektu, urządzeń w nim zainstalowanych, a także przebywających w nim ludzi. Nie może również stwarzać zagrożenia dla osób przebywających w bliskiej odległości od obiektu.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Jak rozróżnić dobry osprzęt elektryczny od tego gorszego? Jakim markom warto zaufać na naszym rynku? Czy lepiej kupować w hurtowniach, czy w ogólnodostępnych marketach?

Odpowiedź:Wybór osprzętu elektrycznego jest bardzo szeroki, a asortyment dostępny na rynku wysoce zróżnicowany. Warto zastanowić się, jakie indywidualnie dla nas kwestie są ważne przy wyborze. Pod uwagę bierze się walory estetyczne, atesty bezpieczeństwa i certyfikaty.

Pytanie: Czym jest metoda dwucęgowa w pomiarach elektrycznych? Jak i kiedy ją stosować?

Odpowiedź: Tradycyjna metoda pomiaru uziemień wymaga rozpięcia złącza kontrolnego i użycia pomocniczych sond pomiarowych. W pewnych sytuacjach można zaoszczędzić sporo czasu, stosując metodę dwucęgową do pomiaru rezystancji/impedancji pętli uziemiającej, zamiast wykorzystywać metodę techniczną.

Pytanie: We wcześniejszych numerach przedstawiono zagrożenie ze względu na pole elektromagnetyczne. Jakie środki ochrony przed polem elektromagnetycznym można jeszcze stosować

Odpowiedź: Do ochrony przed polem elektromagnetycznym stosowane są odstępy ochronne oraz ekranowanie, które wykorzystuje się zarówno w środowisku pracy, jak i poza nim.