Aktualizacja norm elektrycznych, wrzesień 2020 r. 

Poniższe zestawienie zostało opublikowane na stronie PKN i sporządzone według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS). 


Numer normy

Tytuł

Norma zastąpiła

PN-EN IEC 60900:2018-10/AC:2020-09
- wersja angielska

Prace pod napięciem -- Narzędzia ręczne do stosowania przy napięciu przemiennym do 1 000 V i napięciu stałym do 1 500 V

Nowa norma

PN-EN IEC 63078:2020-08
- wersja angielska

Instalacje do elektrotermii i obróbki elektromagnetycznej -- Metody badania instalacji do indukcyjnego nagrzewania skrośnego

Nowa norma

PN-EN IEC 61225:2020-08
- wersja angielska

Elektrownie jądrowe -- Systemy oprzyrządowania, sterowania i zasilania w energię elektryczną -- Wymagania dla statycznych nieprzerywalnych systemów zasilania elektrycznego prądem stałym DC i przemiennym AC

Nowa norma

PN-EN 60754-1:2014-11/A1:2020-09
- wersja angielska

Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów -- Część 1: Oznaczanie zawartości halogenowodorów

Nowa norma

PN-EN IEC 62430:2020-07
- wersja angielska

Projektowanie uwzględniające ochronę środowiska (ECD) -- Zasady, wymagania i wytyczne

Nowa norma

PN-EN IEC 60077-5:2020-07
- wersja angielska

Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 5: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące bezpieczników wysokiego napięcia

PN-EN 60077-5:2004
- wersja angielska

PN-EN 61810-1:2015-09/A1:2020-08
- wersja angielska

Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa

Nowa norma

PN-EN IEC 60947-4-1:2019-05/AC:2020-07
- wersja angielska

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników

Nowa norma

PN-EN IEC 60947-5-2:2020-08
- wersja angielska

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-2: Aparaty i łączniki sterownicze -- Łączniki zbliżeniowe

PN-EN 60947-5-2:2011
- wersja polska
PN-EN 60947-5-2:2011/A1:2013-06
- wersja angielska

 

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Przegląd norm elektrycznych
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Przegląd norm elektrycznych

ZOBACZ OFERTĘ