Wskaźnik zmiany rezystancji izolacji uzwojeń (R60/R15)

Dalszy ciąg omawianej normy PN-E-04700_1998P. W tym punkcie norma skupia się na kolejnych składowych badań pomontażowych, które warto uwzględnić przy wykonywaniu konkretnych prac związanych z tytułowym zagadnieniem. W tym wypadku mowa o olejach, wyłącznikach itp.

Przekładniki prądowe

Rozdział 4.9 niniejszej normy poświęcony został tematyce przekładników prądowych. Przypomnijmy zatem na wstępie, że przekładnik prądowy to urządzenie elektryczne pozwalające na pomiar dużych natężeń prądu miernikami o mniejszych zakresach pomiarowych.

PN-E-04700_1998P Dławiki suche do ograniczenia prądów zwarciowych i inne komponenty

Rozdział 4.4 omawianej normy koncentruje się wokół kwestii dławików suchych. Przypomnijmy zatem na wstępie, że dławik przeciwzwarciowy jest aparatem elektrycznym włączanym szeregowo do toru prądowego w celu ograniczenia prądu zwarciowego. Jest dwójnikiem elektrycznym o charakterze indukcyjnym. W starszych publikacjach często występuje nazwa dławik zwarciowy.