Weryfikacja wymagań bezpieczeństwa i/lub środków ochronnych

Opisywana norma określa, że w celu ułatwienia weryfikacji – opisanej poniżej − powinna być dostarczona dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna powinna zawierać informacje niezbędne do ustalenia, czy części składowe dźwigu zostały prawidłowo zaprojektowane i czy instalacja jest zgodna z tą Normą Europejską. 

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - sierpień 2019 r.

Ten artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny. 

Jak identyfikować żyły w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych? Odpowiedź na podstawie normy PN-HD 308 S2

Norma ma zastosowanie do instalacji elektrycznych, układów rozdzielczych, zasilania stałych lub ruchomych odbiorników energii elektrycznej, przewodów sznurowych oraz urządzeń przenośnych. Nie odnosi się ona do: kabli lub przewodów w izolacjach stosowanych w wewnętrznym oprzewodowaniu odbiorników energii elektrycznej lub w fabrykach, które buduje się zgodnie z odniesieniami do ich własnych norm europejskich, kabli, przewodów oraz przewodów sznurowych wykorzystywanych w układach prądu stałego, obwodów przeznaczonych do innych celów niż wyłącznego zasilania urządzeń elektroenergetycznych, izolowanych linii napowietrznych oraz  izolowanych napowietrznych przewodów.