Analiza i ochrona dźwigów osobowych przed skutkami defektów elektrycznych

Niniejszy artykuł kontynuuje serię poświęconą Normie EN 81-20:2014. Zawiera on zarazem ciąg dalszy omówienia działu 5.10 tegoż dokumentu, który całkowicie jest poświęcony problematyce instalacji i urządzeń elektrycznych oraz omawia dział 5.11, a zatem zagadnienia ochrony przed skutkami defektów elektrycznych, analizę uszkodzeń i elektryczne urządzenia zabezpieczające.

Analiza i ochrona dźwigów osobowych przed skutkami defektów elektrycznych

Niniejszy artykuł kontynuuje serię poświęconą Normie EN 81-20:2014. Zawiera on zarazem ciąg dalszy omówienia działu 5.10 tegoż dokumentu, który całkowicie jest poświęcony problematyce instalacji i urządzeń elektrycznych oraz omawia dział 5.11, a zatem zagadnienia ochrony przed skutkami defektów elektrycznych, analizę uszkodzeń i elektryczne urządzenia zabezpieczające.

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzęt łączeniowy PN-EN 60617-3

Podczas wykonywania prac elektrycznych podstawą do ich wykonania są projekty oraz schematy instalacyjne. Dzięki nim jesteśmy w stanie określić, gdzie mają znajdować się konkretne odbiorniki, jak należy prowadzić konkretne obwody elektryczne oraz jak wykonywać konkretne połączenia w szafach i rozdzielnicach elektrycznych. Zapoznanie się z gamą symboli graficznych z pewnością pomoże w łatwiejszym odczytywaniu konkretnych części danego projektu.

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - lipiec 2019 r.

Ten artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

PN-EN 60598-1 Odporność na wnikanie pyłu, ciał stałych i wilgoci oraz rezystancja i wytrzymałość elektryczna izolacji, prąd rażeniowy i prąd przewodu ochronnego

Artykuł kontynuuje omówienie wymagań Normy PN-EN 60598-1. Norma określa wymagania dla opraw oświetleniowych do elektrycznych źródeł światła pracujących przy napięciu zasilania do 1 000 V obejmujące klasyfikację, cechowanie, konstrukcję mechaniczną, elektryczną oraz bezpieczeństwo fotobiologiczne. W tym artykule zawarto omówienie Działu 9 Odporność na wnikanie pyłu, ciał stałych i wilgoci, Działu 10 Rezystancja i wytrzymałość elektryczna izolacji, prąd rażeniowy i prąd przewodu ochronnego.

Architektoniczne i topograficzne plany oraz schematy instalacji elektrycznych wraz z ich symbolami

Poniżej zostaną przedstawione i po krótce opisane symbole opracowane w szczególności dla map i planów o małej skali, dla których ogólne symbole nie zawsze były odpowiednie. Umieszczając symbole na mapie, należy pamiętać, że ich środek powinien dokładnie pokrywać się ze środkiem rzeczywistego obiektu. Większość symboli zostanie przedstawiona parami, symbol po stronie lewej odpowiada obiektowi projektowanemu, natomiast po stronie prawej obiektowi użytkowanemu lub o statusie nieokreślonym.