PN-EN 62053-11 Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej. Liczniki elektromechaniczne energii czynnej klas 0,5, 1 i 2

W codziennej pracy elektryka i elektromontera można spotkać się z wieloma rodzajami liczników energii elektrycznej. Dlatego też niniejszy artykuł prezentuje ich rodzaje, funkcje, podział, a także sposoby ich doboru w celu jak najpewniejszego odczytu poboru energii.

Instalacje i urządzenia elektryczne dźwigów osobowych. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Niniejszy artykuł kontynuuje serię poświęconą normie EN 81-20:2014. Zawiera on omówienie obszernego działu 5.9 poświęconego zespołowi napędowo-sterującemu dźwigu i wyposażeniu towarzyszącemu. Ponadto częściowo omówiony został dział 5.10 „Instalacje i urządzenia elektryczne” ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

Badanie charakterystyk działania urządzeń RCM

Pierwszych sprawdzeń dokonuje się bez obciążenia przy prądach różnicowych przemiennych sinusoidalnych i temperaturze odniesienia 20⁰C+/-2⁰C.

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - czerwiec 2019 r.

Ten artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny. Poniższe zestawienie zostało opublikowane na stronie PKN i sporządzone według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).