Wymiarowanie linii ze względu na wytrzymałość cieplną

Prądy zwarciowe w liniach napowietrznych zależą głównie od parametrów oraz typu całego systemu elektroenergetycznego. Dlatego też i właściwości powinny określać przedsiębiorstwa sieciowe. Ze względu na tak zwany rozpływ prądu doziemienia pomiędzy elementy układu uziemiającego każdy z tych elementów wymiaruje się, uwzględniając jedynie część prądu, która przez niego przepływa.

Wymagania elektryczne linii energetycznych powyżej 45 kV

Linia napowietrzna powinna przy odpowiednim poziomie niezawodności wytrzymywać swoje napięcie znamionowe o częstotliwości sieciowej oraz przepięcia dorywcze, łączeniowe i piorunowe. Poziomy napięć oraz poziomy izolacji definiuje się w specyfikacji projektowej.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV PN-EN 50341-1

Projektując elektroenergetyczne linie napowietrzne, należy brać pod uwagę wymagania niezawodności, pewności (asekuracji) oraz bezpieczeństwa. Wybudowana linia elektroenergetyczna w przewidzianym dla niej okresie użytkowania musi pełnić funkcje, jakie zostały dla niej określone na akceptowalnych poziomach niezawodności oraz w ekonomiczny sposób.

Norma PN-EN 60598-1. Oprzewodowanie zewnętrzne i wewnętrzne

Na wstępie przypomnijmy, że niniejsza norma definiuje oprzewodowanie zewnętrzne jako oprzewodowanie znajdujące się, na ogół, na zewnątrz oprawy oświetleniowej, lecz dostarczane razem z nią. Zarazem twórcy normy zwracają uwagę, że oprzewodowanie zewnętrzne może służyć do przyłączenia oprawy oświetleniowej do zasilania, do innych opraw oświetleniowych albo do statecznika zewnętrznego.

Działanie w sytuacji awaryjnej dźwigu osobowego

W odniesieniu do układu hamulcowego norma określa jedynie, że dźwig powinien być wyposażony w układ hamulcowy, który działa automatycznie w przypadku zaniku napięcia zasilania oraz napięcia zasilania obwodów sterowania. Ponadto układ hamulcowy powinien mieć hamulec elektromechaniczny (typu ciernego), ale może mieć inne dodatkowe środki hamowania (np. elektryczne).

Planowanie systemu ochrony: jak określać zagrożenia i dobrać odpowiednie środki zabezpieczające

Ochrona obiektu to nie tylko alarm sygnalizujący np. włamanie. System ochrony składa się ze środków ochrony technicznej (zabezpieczenia mechaniczne, budowlane i elektroniczne) oraz ochrony fizycznej, prawnej i organizacyjnej.

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - kwiecień 2019 r.

Ten artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.