specjalny 5

Wymiarowanie linii ze względu na wytrzymałość cieplną

Prądy zwarciowe w liniach napowietrznych zależą głównie od parametrów oraz typu całego systemu elektroenergetycznego. Dlatego też i właściwości powinny określać przedsiębiorstwa sieciowe. Ze względu na tak zwany rozpływ prądu doziemienia pomiędzy elementy układu uziemiającego każdy z tych elementów wymiaruje się, uwzględniając jedynie część prądu, która przez niego przepływa.

Wymagania elektryczne linii energetycznych powyżej 45 kV

Linia napowietrzna powinna przy odpowiednim poziomie niezawodności wytrzymywać swoje napięcie znamionowe o częstotliwości sieciowej oraz przepięcia dorywcze, łączeniowe i piorunowe. Poziomy napięć oraz poziomy izolacji definiuje się w specyfikacji projektowej.

specjalny 4

Rozdzielnice w budynkach przemysłowych

W niniejszym artykule omawiamy rozdzielnice przeznaczone do instalowania w obiektach przemysłowych. Są to przede wszystkim pulpity sterownicze oraz rozdzielnice szafowe.

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Dokładna definicja zgodna z PN-EN 61439-4

Temat rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych jest bardzo obszerny. Aby lepiej go rozumieć i móc zagłębiać się w bardziej specjalistyczne specyfikacje, warto znać ich dokładną definicję, jaką podaje odpowiednia norma.

Rozdzielnice i sterownice na placu budowy

W niniejszym tekście podejmiemy temat rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych, a dokładniej ich zestawów przeznaczonych do montowania na placu budowy. Taki zestaw według normy PN-EN 61439-4 powinien składać się z jednego lub więcej transformatorów lub łączników elektrycznych niskiego napięcia, do których dołączone są współpracujące wyposażenie: sterownicze, pomiarowe, sygnalizacyjne, zabezpieczające i regulacyjne.

30

PN-E-04700_1998P Badania pomontażowe. Szynoprzewody

Rozdział 4.11 omawianej normy poświecony został tematyce szynoprzewodów. Większość szyn prądowych ma kształt płaskownika, rzadziej ceownika lub rury. Według najnowszej polskiej nomenklatury poprawna nazwa szyny prądowej to właśnie szynoprzewód.

specjalny 6

Urządzenia sterujące, łączniki krańcowe i uprzywilejowania

Niniejszy artykuł omawia problematykę Normy EN 81-20:2014. Zawiera dodatkowo omówienie działu 5.12 wspomnianej normy, który poświęcony jest całkowicie problematyce urządzeń sterujących, łączników krańcowych i uprzywilejowania.

29

Wkręty i połączenia (mechaniczne) oraz dławnice

Rozdział 4.12 niniejszej normy poświęcony został wkrętom, połączeniom i dławnicom. Dlatego też postaramy się przypomnieć pewne zagadnienia związane z omawianymi już w innym numerze dławnicami oraz wkrętami zalecanymi do montażu opraw oświetleniowych w konkretnych przypadkach wykonywania prac instalacyjnych.

Próba trwałości i próba termiczna opraw oświetleniowych PN-EN 60598

Na wstępie przypomnijmy, że statecznik to urządzenie elektryczne mające za zadanie ograniczenie natężenia prądu płynącego przez lampę wyładowczą. Ma postać indukcyjnego dławika lub jest układem elektronicznym, który może również pełnić funkcję zapłonnika. Najczęściej zabudowany jest w oprawie lampy, lecz np. niektóre świetlówki kompaktowe mają wbudowany układ stabilizacyjno-zapłonowy. 

specjalny 7

Wskaźnik zmiany rezystancji izolacji uzwojeń (R60/R15)

Dalszy ciąg omawianej normy PN-E-04700_1998P. W tym punkcie norma skupia się na kolejnych składowych badań pomontażowych, które warto uwzględnić przy wykonywaniu konkretnych prac związanych z tytułowym zagadnieniem. W tym wypadku mowa o olejach, wyłącznikach itp.

Przekładniki prądowe

Rozdział 4.9 niniejszej normy poświęcony został tematyce przekładników prądowych. Przypomnijmy zatem na wstępie, że przekładnik prądowy to urządzenie elektryczne pozwalające na pomiar dużych natężeń prądu miernikami o mniejszych zakresach pomiarowych.

28

Wysokonapięciowa technika probiercza

Niniejszy artykuł rozpoczyna omówienie Normy EN 60060-1:2010 Wysokonapięciowa technika probiercza . Część 1: Ogólne definicje i wymagania probiercze, która zakresem objęła badania probierczemające zastosowanie do prób izolacji napięciem stałym, przemiennym, udarowym i kombinację powyższych rodzajów napięć. W artykule tym omówiono pierwsze działy Normy, w szczególności przedstawiając jej zakres, zawarte w niej definicje oraz postanowienia ogólne zawarte w dziale 4.

26

Weryfikacja wymagań bezpieczeństwa i/lub środków ochronnych

Opisywana norma określa, że w celu ułatwienia weryfikacji – opisanej poniżej − powinna być dostarczona dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna powinna zawierać informacje niezbędne do ustalenia, czy części składowe dźwigu zostały prawidłowo zaprojektowane i czy instalacja jest zgodna z tą Normą Europejską. 

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - sierpień 2019 r.

Ten artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny. 

27

Transformatory – rodzaje, budowa, sposób działania w oparciu o normę PN-E-04700

Rozdział 4.3 omawianej normy poświęcony został transformatorom. Na wstępie wypada więc usystematyzować, iż transformator elektryczny używany jest w elektroenergetyce w procesie przetwarzania energii elektrycznej i jej dystrybucji. Jest urządzeniem statycznym, które działa na zasadzie indukcji elektromagnetycznej i jest przeznaczone do przetwarzania układu napięć i prądów przemiennych na jeden lub kilka układów napięć i prądów o innych na ogół wartościach, lecz o tej samej częstotliwości.

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - wrzesień 2019 r.

Ten artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

25

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzęt łączeniowy PN-EN 60617-3

Podczas wykonywania prac elektrycznych podstawą do ich wykonania są projekty oraz schematy instalacyjne. Dzięki nim jesteśmy w stanie określić, gdzie mają znajdować się konkretne odbiorniki, jak należy prowadzić konkretne obwody elektryczne oraz jak wykonywać konkretne połączenia w szafach i rozdzielnicach elektrycznych. Zapoznanie się z gamą symboli graficznych z pewnością pomoże w łatwiejszym odczytywaniu konkretnych części danego projektu.

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - lipiec 2019 r.

Ten artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

24

PN-EN 62053-11 Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej. Liczniki elektromechaniczne energii czynnej klas 0,5, 1 i 2

W codziennej pracy elektryka i elektromontera można spotkać się z wieloma rodzajami liczników energii elektrycznej. Dlatego też niniejszy artykuł prezentuje ich rodzaje, funkcje, podział, a także sposoby ich doboru w celu jak najpewniejszego odczytu poboru energii.

23

Sprzęt elektroinstalacyjny. Urządzenia monitorujące różnicowoprądowe do użytku domowego i podobnego RCM

W tym artykule skupimy się nad urządzeniami monitorującymi oraz ich zadaniem, czyli kontrolą instalacji elektrycznych lub obwodu tak, aby możliwe było wykrycie niesymetrycznego prądu zakłóceniowego doziemnego, a następnie za pomocą alarmu wskazanie takiego prądu różnicowego, którego wartość przekroczyła określony wcześniej poziom.

21

Zespół napędowo-sterujący dźwigu i wyposażenie towarzyszące EN 81-20:2014

Zagadnienia funkcjonowania zespołów napędowo-sterujących dźwigu i wyposażenia towarzyszącego określa rozdział 5.9 niniejszej normy. Na wstępie określa on, iż każdy dźwig powinien mieć co najmniej jeden własny zespół napędowy.

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - marzec 2019 r.

Niniejszy artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

22

Norma PN-EN 60598-1. Oprzewodowanie zewnętrzne i wewnętrzne

Na wstępie przypomnijmy, że niniejsza norma definiuje oprzewodowanie zewnętrzne jako oprzewodowanie znajdujące się, na ogół, na zewnątrz oprawy oświetleniowej, lecz dostarczane razem z nią. Zarazem twórcy normy zwracają uwagę, że oprzewodowanie zewnętrzne może służyć do przyłączenia oprawy oświetleniowej do zasilania, do innych opraw oświetleniowych albo do statecznika zewnętrznego.

20

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - styczeń 2019 r.

Ten artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

PN-EN 60598-1. Dopełnienie informacji z dziedziny konstrukcji opraw oświetleniowych

Niniejszy tekst kontynuuje nasze wcześniejsze rozważania związane z rodzajami, konstrukcjami oraz właściwym użytkowaniem opraw oświetleniowych. Artykuł kończy rozważania w tym temacie, dlatego też warto uzupełnić wiedzę w tej materii.

19

Pytanie: Jak rozróżnić dobry osprzęt elektryczny od tego gorszego? Jakim markom warto zaufać na naszym rynku? Czy lepiej kupować w hurtowniach, czy w ogólnodostępnych marketach?

Odpowiedź:Wybór osprzętu elektrycznego jest bardzo szeroki, a asortyment dostępny na rynku wysoce zróżnicowany. Warto zastanowić się, jakie indywidualnie dla nas kwestie są ważne przy wyborze. Pod uwagę bierze się walory estetyczne, atesty bezpieczeństwa i certyfikaty.

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - styczeń 2019 r.

Niniejszy artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.