6

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych

Niniejszy artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

5

Ochrona przepięciowa w instalacjach elektrycznych nn. Aktualizacja normy PN-HD 60364-5-534

Polska Norma PN-HD 60364-5-534:2016-04 w wersji angielskiej oryginalnej zastąpiła edycję z 2012 roku, wprowadzając istotne zmiany techniczne w stosunku do poprzedniego wydania. Szybkie zapoznanie się z nowymi wytycznymi da możliwość zaktualizowania własnej wiedzy i pozwoli na wprowadzanie zmian w nowych inwestycjach.   

4

Zasilanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Zasilanie w energię elektryczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych z zasady odbywa się liniami niskiego napięcia, przy czym w zależności od układu sieci w danym regionie, jest to zasilanie z linii napowietrznej lub kablowej. Ważne jest, aby zapoznać się, jakie metody były stosowane kiedyś, a jakie obecnie.

3

Wymagania ogólne względem ochrony odgromowej

Czteroczęściowa, a przez to bardzo obszerna, norma EN 62305 Ochrona odgromowa stanowi podstawę do prawidłowego planowania i wykonywania instalacji chroniących przed prądem piorunowym. W poprzednim wydaniu miesięcznika analizowaliśmy część trzecią wyżej wymienionej normy. Obecnie postanowiliśmy zająć się wymaganiami ogólnymi, które stanowią podwaliny pod opisywaną normę.

2

Zasilanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Zasilanie w energię elektryczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych z zasady odbywa się liniami niskiego napięcia, przy czym w zależności od układu sieci w danym regionie jest to zasilanie z linii napowietrznej lub kablowej. Ważne jest, aby zapoznać się, jakie metody były stosowane kiedyś, a jakie obecnie.

Rozdzielnice w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych

Każdy budynek mieszkalny, czy jest nim dom jednorodzinny, czy pojedyncze mieszkanie w bloku, posiada własną tablicę mieszkaniową, która stanowi centralny punkt zarządzania i uruchamiania poszczególnych obwodów elektrycznych. Aby była ona w pełni sprawna i funkcjonalna, powinna być wykonana zgodnie z panującymi przepisami.

1

Pytanie: Czy dobór właściwego natężenia światła np. w łazience ma znaczenie

Odpowiedź: Dobór właściwego natężenia światła ma bardzo duże znaczenie. Jest to spowodowane dbałością nie tylko o ładny design konkretnego pomieszczenia, np. łazienki, ale również o wzrok użytkowników, gdyż właściwe naświetlenie chroni przed postępowaniem wad wzroku itp.

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych

Niniejszy artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.