Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - styczeń 2019 r.

Ten artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

PN-EN 60598-1. Dopełnienie informacji z dziedziny konstrukcji opraw oświetleniowych

Niniejszy tekst kontynuuje nasze wcześniejsze rozważania związane z rodzajami, konstrukcjami oraz właściwym użytkowaniem opraw oświetleniowych. Artykuł kończy rozważania w tym temacie, dlatego też warto uzupełnić wiedzę w tej materii.

EN 81-20:2014 Zderzaki w dźwigach osobowych

Przy kontynuacji omawiania zawartych w dziale 5 zagadnień bezpieczeństwa i środków ochronnych w poszczególnych elementach dźwigów, warto pamiętać, że zawiera zarazem dokończenie omówienia rozdziału 5.7 tegoż dokumentu, a zatem problematyki prowadnic, oraz omawia w całości rozdział 5.8 tej normy, który został poświęcony wielu zagadnieniom dotyczącym zderzaków w dźwigach osobowych itp.